บริการขนส่งสินค้าในปัจจุบัน ธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มมีการขยายตัว ความต้องการของสินค้ามีเพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้องมีการใช้บริการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ต่างๆ โดยใช้เลือกบริการขนส่งสินค้าของรถบรรทุกเพื่อความเหมาะสมของขนาดสินค้าและขนาดธุรกิจ แต่ทราบหรือไม่ว่าในหลาย ๆ ครั้ง รถบรรทุกเหล่านั้นจะประสบปัญหา ‘วิ่งกลับเที่ยวเปล่า’ 

360TRUCK ลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการวิ่งกลับเที่ยวเปล่าโดยการกระจายงานจากในระบบตัวกลางจากเจ้าของสินค้า สู่ผู้ให้บริการขนส่งโดยตรงเพื่อผ่านแพลตฟอร์มบนมือถือ

360TRUCK แพลตฟอร์มจองรถบรรทุกที่ธุรกิจให้ความไว้วางใจ

สมัครสมาชิกฟรีได้ที่: https://kt.360truck.co/BTfbS

สนใจอ่านข่าวสารดีๆต่อ: https://mkt.360truck.co/blogbt

🔸 เจ้าของสินค้า (Shipper) ที่ต้องการใช้บริการรถเที่ยวเปล่า – แอดไลน์ @360shipper (มี@) หรือ คลิก https://mkt.360truck.co/BTfbS

🔸 ผู้ให้บริการขนส่ง (Carrier) ที่ต้องการนำรถมาหางาน – แอดไลน์ @360carrier (มี@) หรือ คลิก https://mkt.360truck.co/BTfbC

 

 Facebook : https://mkt.360truck.co/BTfbP

 Website : https://mkt.360truck.co/BTfbW

Advertisement