ค่าย D.T.C. มั่นใจงาน BUS & TRUCK ’17 ช่วยเพิ่มลูกค้า โชว์นวัตกรรมระบบจัดการขนส่งรูปแบบใหม่ สร้างประโยชน์ให้ลูกค้าเกินคาด

..วัฒนา พิไลพงศ์ CCO บริษัท ดี.ที.ซี. อินเตอร์ไพรส์ จำกัด เปิดเผยว่า BUS & TRUCK ’17 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายนศกนี้ ที่ไบเทค กรุงเทพฯ ทางบริษัทฯ จะนำสินค้าหลักคือ ระบบ GPS TRACKING รุ่นต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ธุรกิจรถขนส่ง, DVR แบบ Real time เปรียบเสมือนว่าได้นั่งไปกับรถด้วย รวมถึงระบบจัดการขนส่งรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นสินค้าหลักของบริษัทฯ อาทิ ระบบบริหารจัดการกิจกรรมและกระบวนการทางธุรกิจ Business Activity Management System (BAMS) และ ระบบบริหารการจัดส่งอัตโนมัติ Transport Management Solution (TMS) ที่จะสร้างผลประโยชน์ให้แก่กลุ่มขนส่งมากกว่าที่คาดไว้

ระบบบริหารจัดการกิจกรรมและกระบวนการทางธุรกิจ Business Activity Management คือ ระบบบริหารจัดการกิจกรรม และกระบวนการทางธุรกิจผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายแบบ Real Time รวมทั้งบันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติงานของทีมงาน เก็บในระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติ โดยผู้บริหารสามารถตรวจสอบและติดตามได้ผ่าน website ซึ่งไม่จำกัดการใช้งานไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสร้าง และปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือกิจกรรมในการทำงานด้วยตัวเองได้ตลอดเวลา สามารถนำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ออกแบบไว้มาประมวลผลและสรุปเป็นรายงานเชิงสถิติได้

ส่วนระบบบริหารการจัดส่งอัตโนมัติ Transport Management Solution (TMS) ถ้าคุณประสบปัญหากับการควบคุมการใช้งานรถขนส่ง เทคโนโลยี TMS คือ คำตอบที่คุณมองหา ด้วยการบริหารจัดการระบบขนส่งของคุณจากศูนย์กลาง คุณก็สามารถทราบรายละเอียดของการขนส่ง ตำแหน่งของรถขนส่ง ณ เวลานั้นและสามารถจัดการเรียงลำดับของการขนส่งสินค้าของคุณเพื่อผลกำไรที่เพิ่มขึ้น

ประโยชน์ที่ได้จากการจัดทำระบบ เพื่อลดความผิดพลาดจากการทำงานด้วยคนจากการวางแผน และติดตามการจัดส่งสินค้าโดยใช้ระบบอัตโนมัติร่วมกับระบบข้อมูลกลาง (SAP) และ GPS ทุกยี่ห้อ/ทุกผู้รับเหมาขนส่งแทน

ด้วยระยะเวลาที่บริษัทฯ ตั้งมากว่า 21 ปี ทำให้มีสาขาอยู่ทั่วประเทศถึง 18 แห่ง สามารถให้การบริการกลุ่มขนส่งได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ดังนั้นกลุ่มขนส่งจึงมั่นใจได้ทั้งคุณภาพและการบริการของบริษัทฯ ที่มีการพัฒนาขึ้นเป็นประจำทุกปี

ภาพรวมของตลาดที่ทาง DTC ต้องการขยายในปีนี้นั้น ทางบริษัทฯ ไม่ได้มองเพียงกลุ่มธุรกิจขนส่งภายในประเทศ แต่มีนโยบายที่จะขยายฐานธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศในอาเซียนไม่ว่าจะเป็น สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม หรือเมียนมา เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการขยายตลาดในด้านการขนส่งของลูกค้าได้อย่างประสิทธิภาพมากขึ้น พ.. วัฒนา กล่าวสรุป

Advertisement