การสัมมนาออนไลน์  “เจาะโอกาสการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อนบ้าน” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ธสน. และ สพพ.

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ได้ร่วมมือกันจัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “เจาะโอกาสการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อนบ้าน” โดยมี ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธสน. และ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. เป็นประธานเปิดการสัมมนา

การจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นการบูรณาการบทบาทหน้าที่และองค์ความรู้ของทั้งสองหน่วยงานเพื่อให้ข้อมูลและความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยที่ดำเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง อันเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการเข้าไปปฏิบัติงานในประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและเสริมสร้างความมั่นใจในการขยายฐานธุรกิจไปยังประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม

สัมมนาดังกล่าว นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สพพ. ได้บรรยายให้ข้อมูลทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน และโอกาสงานในประเทศเพื่อนบ้านภายใต้โครงการของ สพพ. ร่วมกับ นายอนุชิต วิทยบูรณานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรและสำนักงานผู้แทน ธสน. ซึ่งบรรยายให้ข้อมูลการบริการของ ธสน. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย รวมทั้งหัวหน้าสำนักงานผู้แทนของ ธสน. ในประเทศ CLMV ได้แก่ นายชูพล สุขแสนเจริญ หัวหน้าสำนักงานผู้แทนพนมเปญ นางสาววีรนุช ธรรมศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานผู้แทนเวียงจันทน์ นายวรมินทร์ ถาวราภา หัวหน้าสำนักงานผู้แทนย่างกุ้ง และนายจักรกริช ปิยะศิริกุล หัวหน้าสำนักงานผู้แทนโฮจิมินห์ บรรยายให้ข้อมูลการดำเนินธุรกิจในแต่ละประเทศ CLMV เชิงลึก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement