การขนส่งรถบรรทุก ในวงการโลจิสติกส์เป็นที่รู้ดีว่า ค่าบริการต่อหนึ่งเที่ยว ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับระยะทางทั้งขาไปและกลับ ส่งผลให้การขนส่งนั้น สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในส่วนของรอบที่ไม่ได้บรรทุกสินค้า ซึ่งรอบที่ไม่ได้ขนส่งสินค้านั้น เรียกว่า รถเที่ยวเปล่า โดยรถเที่ยวเปล่านั้นเป็นปัญหาที่เหล่าผู้ประกอบการเคยประสบปัญหากัน และเป็นที่รู้กันว่าปัญหานี้ได้สร้างผลกระทบต่อธุรกิจ

กล่าวคือ การสร้างต้นทุนเสียเปล่า แต่แพลตฟอร์มของเราทำให้การวิ่งรถเที่ยวเปล่านั้นมีค่าขึ้นมา โดยการสร้างเครือข่ายขนาดใหญ่ให้ผู้ที่ให้บริการ และผู้ใช้บริการได้มาเจอกัน นอกจากจะช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ให้บริการขนส่งรถบรรทุกแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้ช่ายให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย

บริการขนส่งรถบรรทุก มีการใช้บริการกันอย่างแพร่หลายในธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง เป็นต้น หรือใช้บริการขนส่งรถบรรทุก ในการขนส่งผลิตผลจากเกษตรกรสู่โรงงาน หรือสู่พ่อค้าคนกลาง

ในปัจจุบันการใช้บริการ ขนส่งรถบรรทุก มีอยู่จำนวนมาก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของการเรียกใช้บริการ

เราจึงมุ่งพัฒนาบริการของเราให้มีมาตรฐาน มีประสิทธภาพ สะดวก รวดเร็ว และเชื่อถือได้ เพื่อสร้างความไว้วางใจแก่ผู้ใช้บริการ

360TRUCK จึงคิดระบบการบริการมาใหม่ บนแพลตฟอร์มขนส่งออนไลน์ ที่จะช่วยผู้ประกอบการ เกษตรกร หรืออาชีพใดก็ตามที่เรียกใช้บริการ ขนส่งรถบรรทุก ให้ได้รับการบริการที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ประหยัดเวลา และที่สำคัญคือค่าบริการที่ถูกที่สุด

เพราะจะสามารถช่วยลดต้นทุนในการขนส่งด้วยบริการที่เป็นตัวกลางในการจับคู่ระหว่างรถเที่ยวเปล่าและผู้ที่ต้องการใช้บริการ

ทั้งสองฝั่งสามารถจับคู่และใช้บริการกันได้ภายในคลิกเดียวที่มาพร้อมระบบการติดตามได้ 24ชั่วโมง

360TRUCK มาพร้อมสิทธิพิเศษให้กับ เจ้าของสินค้า และผู้ให้บริการขนส่งทุกท่าน

สมัครสมาชิกฟรีได้ที่: https://mkt.360truck.co/BTfbS

สนใจอ่านข่าวสารดีๆต่อ: https://www.360truck.co/blogs/uncategorized/24734/

🔸 เจ้าของสินค้า (Shipper) ที่ต้องการใช้บริการรถเที่ยวเปล่า – แอดไลน์ @360shipper (มี@) หรือ คลิก https://mkt.360truck.co/BTfbS

🔸 ผู้ให้บริการขนส่ง (Carrier) ที่ต้องการนำรถมาหางาน – แอดไลน์ @360carrier (มี@) หรือ คลิก https://mkt.360truck.co/BTfbC

 Facebook : https://mkt.360truck.co/BTfbP

 Website : https://mkt.360truck.co/BTfbW

 

 

Advertisement