นางสาวสิริกร อุดมผล ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) นำน้ำดื่มจำนวน 2,400 ขวด ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมอาหารกลางวัน และชุดเครื่องนอน มอบให้กับศูนย์ พักคอย ขสมก. บางพลี เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลพนักงานผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

Advertisement