นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การ นางปาณิสรา ดวงสอดศรี รองประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การ พร้อมด้วย นายสุเมธ สังข์ศิริ นายภาณุทัด แนวจันทร์ นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี กรรมการบริหารกิจการองค์การ และ นางพนิดา ทองสุข รอง ผอก.ฝบร. รักษาการแทน ผอก. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี แก่ พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ในฐานะกรรมการบริหารกิจการองค์การ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ครบรอบ 1 ปี ณ อาคารศูนย์ประชุมภายใน กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เมืองทองธานี

Advertisement