กรมทางหลวงจัดสัมมนา ผลการศึกษาออกแบบ ก่อสร้างสะพานยกระดับช่วงทางแยกต่างระดับบางพระ (คีรี) ถึงทางแยกต่างระดับหนองข้างคอกฯ อำนวยความสะดวกให้ชุมชนและลดการเกิดอุบัติเหตุ

วันนี้ (10 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. กรมทางหลวง โดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ถนนเชื่อมต่อ (Spur Road) ช่วงระหว่างทางแยกต่างระดับบางพระ (คีรี) ถึงทางแยกต่างระดับหนองข้างคอกฯ ในรูปแบบการสัมมนาทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการ และรูปแบบในการพัฒนาโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วม โดยการประชุมครั้งนี้ กรมทางหลวง ได้ดำเนินการส่งสัญญาณ 4 จุดหลัก ได้แก่ ศูนย์บริหารจราจรกลาง (CCB ลาดกระบัง) องค์การบริการส่วนตำบลหนองข้างคอก เทศบาลตำบลห้วยกะปิ และเทศบาลเมืองนครบ้านสวน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ปัจจุบันกรมทางหลวงมีการพัฒนาโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 มาโดยตลอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก ซึ่งเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมาตรฐานสูงที่มีการควบคุมทางเข้า-ทางออก และใช้ความเร็วสูงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ส่งผลให้ถนนเชื่อมต่อ (Spur Road) ช่วงระหว่างทางแยกต่างระดับบางพระ (คีรี) ถึงทางแยกต่างระดับหนองข้างคอกฯ หรือเส้นทางเชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี (ทางหลวงหมายเลข 361) ที่เคยมีจุดกลับรถชั่วคราวในอดีตถูกยกเลิกไป เพื่อความปลอดภัยในกรณีใช้ความเร็วสูง ส่งผลให้ผู้ใช้ทางที่ต้องการกลับรถจะต้องใช้จุดกลับรถที่ทางแยกต่างระดับหนองข้างคอก และจุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 3701 (แยกถนนข้าวหลาม) ซึ่งห่างจากจุดกลับรถชั่วคราวที่ถูกยกเลิกไปอีก 2 – 3 กิโลเมตร ก่อให้เกิดความไม่สะดวกต่อประชาชนในการเดินทางเชื่อมต่อกัน และเกิดการขับขี่ย้อนศรอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจนำมาสู่การเกิดอุบัติเหตุและเกิดการสูญเสียได้ เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงเป็นพื้นที่ของแหล่งอุตสาหกรรมเหมืองหิน โรงโม่หิน ส่งผลให้มีปริมาณรถบรรทุกเข้า-ออกบริเวณดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

กรมทางหลวง โดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ให้ดำเนินการศึกษารายละเอียดเบื้องต้น วิเคราะห์ และประเมินผล สําหรับการดําเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ถนนเชื่อมต่อ (Spur Road) ช่วงระหว่างทางแยกต่างระดับบางพระ (คีรี) ถึงทางแยกต่างระดับหนองข้างคอกฯ โดยศึกษาและออกแบบให้เป็น สะพานยกระดับตามแนวทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ขนาดช่องจราจร 8 ช่องจราจร (4 ช่องต่อทิศทาง) และจุดกลับรถบริเวณ กม.2+050 เพื่ออำนวยความสะดวกในการกลับรถที่ปลอดภัยแก่ประชาชน

สำหรับรูปแบบของโครงการมีจุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณ กม.1+250 จากทางแยกต่างระดับบางพระ (คีรี)บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ถนนเชื่อมต่อ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ กม.2+750 ก่อนถึงทางแยกต่างระดับหนองข้างคอก มีระยะทางก่อสร้างและปรับปรุงผิวจราจรประมาณ 1.50 กิโลเมตร ความยาวสะพานยกระดับประมาณ 480 เมตร ส่วนพื้นที่ศึกษาครอบคลุมทั้งหมด 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองข้างคอกฯ ตำบลห้วยกะปิ และตำบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี โดยในการศึกษาจะดำเนินการครอบคลุมการวิเคราะห์ด้านการจราจร การกำหนดรูปแบบการจัดจราจรระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและประชาชนให้น้อยที่สุด โครงการดังกล่าวได้รับการบรรจุในแผนการดำเนินการระยะสั้น เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและอำนวยความปลอดภัย ใช้ระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน 2 ปี ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 350 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง

ภายหลังการประชุมครั้งนี้ กรมทางหลวงจะรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนนำมาพิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการ โดยผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดของโครงการ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.doh-motorway.com/category/news/  หรือ  http://www.doh-motorway.com/public-participation-bang-phra/

โดย…สวนเลน

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement