ผู้บริโภคร้องเคลมประกันโควิด-19 ล่าช้า เกิน 15 วันผิดคำสั่ง คปภ. ติดต่อบริษัทไม่ได้ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเข้าพบเลขาธิการ คปภ. เร่งบริษัทฯ จ่ายเบี้ยประกันทันที เสนอลงโทษกับทุกบริษัทที่ประวิงเวลา และพิจารณาออกคำสั่งให้รับเอกสารเคลมค่าสินไหมออนไลน์ ลดความล่าช้า ทางคปภ.ยอมรับหลักการตามที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายที่ประสบปัญหาเรื่องบริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมประกันโควิด-19 ล่าช้า เกินกว่า 15 วันหลังจากวันที่ส่งเอกสารให้กับทางบริษัทประกัน และไม่สามารถติดต่อกับบริษัทประกันได้ โดยบริษัทประกันที่มีผู้ร้องเรียนเข้ามา คือ บริษัทสินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ,บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด ,บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด และบริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ซึ่งไม่ปฏิบัติตามกับคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่ให้บริษัทดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับประกันภัยโควิด-19  ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว ส่วนในกรณีที่ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไม่ครบถ้วน  คปภ.มีคำสั่งให้แจ้งผู้เอาประกันภัยในวันเดียวกับที่ตรวจพบ บางรายร้องเรียนไปกับทาง คปภ.แล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้า ขณะนี้มีผู้เดือดร้อนในเรื่องดังกล่าวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่ไม่ได้รับการแก้ไขจากบริษัทประกัน ซึ่งถ้า คปภ.ปล่อยให้ขายประกันโอ้อวดได้ ก็ต้องคุมให้จ่ายค่าชดเชยให้ได้ นี่คือหน้าที่ผู้ตั้งกฎ ผิดจากนี้ คือแค่นายหน้าบริษัทประกัน

นางนฤมล เมฆบริสุทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า บริษัทประกันมีพฤติการณ์ที่น่าจะเข้าข่ายการประวิงเวลาในการเคลมค่าสินไหม โดยกำหนดเงื่อนไขให้ส่งเอกสารต้นฉบับที่ต้องลงลายมือชื่อของผู้เอาประกันทางไปรษณีย์ ทำให้ล่าช้า เพิ่มภาระให้ผู้บริโภค และเกิดอุปสรรคต่อการจัดส่งเอกสารถึงบริษัทประกัน ซ้ำเติมความเดือดร้อนเพิ่มขึ้น ท่ามกลางความยากลำบากในสถานการณ์วิกฤติโรคระบาด อีกทั้ง ผู้บริโภคยังมีปัญหาจากการติดต่อกับบริษัทผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด และไม่มีระบบตอบรับว่าได้รับเอกสารการเคลมประกันหรือไม่

ด้วยปัญหาดังกล่าว ทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเรียกร้องให้ คปภ. ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.เร่งรัดให้บริษัทจ่ายค่าสินไหมให้กับผู้ซื้อประกันทุกรายโดยทันที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ซื้อประกัน

2.ขอให้ตรวจสอบและลงโทษบริษัทประกันที่ประวิงเวลาจ่ายค่าสินไหมทุกบริษัท

3.ขอให้ คปภ.พิจารณาออกคำสั่งให้บริษัทประกันรับเอกสารเคลมค่าสินไหมผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัท เช่น อีเมล แชท ไลน์  ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔  เช่นเดียวกับตอนที่เสนอขายออนไลน์เนื่องจากปัจจุบันบริษัทเสนอขายประกันทางออนไลน์ จึงควรจะเคลมประกันออนไลน์ได้ โดยให้ผู้เอาประกันเซ็นชื่อและสแกนเอกสารการยืนยันการติดเชื้อส่งให้บริษัทประกัน ไม่ต้องใช้เอกสารจำพวกสำเนาบัตรประชาชน เพราะใช้ข้อมูลเหล่านี้ยืนยันตัวตนตั้งแต่ตอนสมัครซื้อประกันแล้ว อีกทั้ง ตอนนี้ผลแล็บต่างๆ ใช้วิธีส่งทางอีเมลล์ แต่หากบริษัทต้องการต้นฉบับ กลายเป็นว่าผู้เอาประกันจะต้องไปเอาต้นฉบับที่โรงพยาบาล ซึ่งสร้างภาระให้กับผู้บริโภค  นอกจากนี้ ช่องทางออนไลน์มีความรวดเร็วมากกว่าในการดำเนินงาน จึงจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องพนักงานไม่พอ และลดภาระงานให้กับพนักงานได้ โดยรวบรวมข้อมูลนำไปตรวจสอบกับโรงพยาบาลที่ผู้เอาประกันรักษา ซึ่งหากมีผู้ปลอมแปลงเอกสาร ก็มีความผิดที่บริษัทประกันสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้ด้านนายชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ คปภ. กล่าวว่า ทาง คปภ.ขอรับในหลักการ โดยมีมาตรการที่จะให้บริษัทประกันภัยดำเนินการโดยเร็ว ในเชิงลงโทษบริษัท จะช่วยประชาชนเพื่อบรรเทาปัญหาในเรื่องของการเคลมประกันภัยโควิด-19

ปัญหาที่เกิดขี้นในช่วงนี้ น่าจะเพราะว่าไม่ได้มีระบบรองรับ ทั้งเรื่องของคนและเทคโนโลยี เมื่อมีคนไปเคลมจำนวนมาก ทำให้ล่าช้า ก็ต้องขออภัยที่เกิดความล่าช้าขึ้นบ้าง แต่ขณะนี้คปภ.เองก็พยายามที่จะกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ส่วนบางบริษัทที่ติดต่อไม่ได้เมื่อส่งเอกสารไป ทำให้ไม่รู้ว่าเอกสารครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ และไม่รู้ว่าเมื่อไรจะกรมธรรม์จะเริ่มนับ จึงเกิดความล่าช้า ในส่วนนี้ทีมงานของ คปภ. กำลังประสานข้อมูลต่างๆ ให้

ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การรักษาพยาบาล การชดเชยรายได้ แม้กระทั่งการเจอ จ่าย จบ การรับประกันโควิด-19 ล่าสุดมีคำสั่งเร่งให้บริษัทประกันดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แล้วก็ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภารกิจโดยเฉพาะ รับเรื่องร้องเรียนและเป็นสื่อกลางอีกทางหนึ่งที่จะประสานบริษัทประกันภัยเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น

หลังจาก คปภ.รับหลักการแล้ว ทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคชวนจับตาดู คปภ. ในการจัดการปัญหาเคลมค่าสินไหมล่าช้าในช่วงเวลา 15 วันต่อจากนี้

Advertisement