RT เผยแนวโน้มธุรกิจไตรมาส 3/64 คว้างานใหม่ กรมทางหลวง ดัน Backlog แตะ 3,596 ล้านบาท พร้อมชนะประมูลและรอลงนามสัญญางานก่อสร้างโครงการปรับปรุงดินชั้นฐานราก อ่างเก็บน้ำมรสวบ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กรมทรัพยากรน้ำ มูลค่างาน 102.64 ล้านบาท มุ่งเน้นปรับกลยุทธ์บริหารจัดการต้นทุนแก้ไขขาดแคลนแรงงานจากผลกระทบโควิด-19 มองแนวโน้ม Q4/64 ปรับตัวดีขึ้น

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค เปิดเผยทิศทางการดำเนินธุรกิจช่วงไตรมาส 3/64 บริษัทได้เข้ารับงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สายบ้านคลองแงะ-จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ช่วงบ้านโต้นนท์-บ้านลำชิง อ.นาทวี จ.สงขลา ของสำนักก่อสร้างทางที่1 กรมทางหลวง มูลค่าโครงการ 599.1 ล้านบาท ส่งผลให้ Backlog ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ 3,596 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทยังชนะการประมูลงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงดินชั้นฐานราก อ่างเก็บน้ำมรสวบ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 กรมทรัพยากรน้ำ มูลค่างาน 102.64 ล้านบาท โดยรอลงนามสัญญาในช่วงไตรมาส 4/64

สำหรับแนวโน้มธุรกิจในไตรมาส 3/64 บริษัทคาดว่าจะยังคงทรงตัวจากไตรมาสก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อมุ่งเน้นแก้ไขปัญหา โดยใช้กลุ่มผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่เข้ามารับช่วงงานต่อในกลุ่มงานก่อสร้างที่ไม่ใช่งานเฉพาะทาง และบริษัทเป็นผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด อย่างไรก็ตามบริษัทยังได้รับอานิสงส์จากกรมบัญชีกลาง ที่มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในส่วนการต่ออายุสัญญางาน การงดหรือลดค่าปรับของงานก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

“บริษัทมีการติดตามนโยบายและมาตรการต่าง ๆ อยู่เสมอเพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ และมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะดำเนินการก่อสร้างภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดให้เป็นไปตามแผนงานและทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาผลประกอบการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ แม้อาจจะมีการชะลอตัวบ้างในช่วงไตรมาส 3/64 แต่คาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในช่วงไตรมาส 4/64 เนื่องจากบริษัทสามารถดำเนินงานได้เป็นปกติ อีกทั้งยังมีงานที่อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประมูล อาทิ งานวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อเพิ่ม Backlog อย่างต่อเนื่อง” นายชวลิต กล่าว

ปัจจุบันบริษัทมีงานก่อสร้างในมือที่อยู่ระหว่างดำเนินการ อาทิ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด จ.เชียงใหม่, งานก่อสร้างอุโมงค์ในโครงการรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3 จ.สระบุรี-จ.นครราชสีมา, งานก่อสร้างประตูระบายน้ำศรีสองรัก กรมชลประทาน จ.เลย, โครงการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และ งานระบบระบายน้ำแม่แตง-แม่ขาน จ. เชียงใหม่ เป็นต้น

ขณะที่ผลประกอบการครึ่งแรกปี 64 บริษัทมีรายได้รวม 1,318 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,426 ล้านบาท จำนวน 108 ล้านบาท หรือ ลดลง 7.57% และ มีกำไรสุทธิ 44.5 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 137.3 ล้านบาท จำนวน 92.8 ล้านบาท หรือ ลดลง 67.59 % ด้านผลประกอบการไตรมาส 2/64 บริษัทมีรายได้รวม 591 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 702 ล้านบาท จำนวน 111 ล้านบาท หรือ ลดลง 15.81% และ มีกำไรสุทธิ 7.27 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 80.27 ล้านบาท จำนวน 73 ล้านบาท หรือ ลดลง 90.94 %

 

Advertisement