กรมทางหลวงชนบท เร่งซ่อมบำรุงถนนสาย ศก.5059 จ.ศรีสะเกษ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในช่วงฤดูฝน คาดดำเนินการแล้วเสร็จ 25 ก.ย.นี้

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทอุทุมพรพิสัย จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือเครื่องจักรเร่งซ่อมบำรุงถนนทางหลวงชนบทสาย ศก.5059 แยกทางหลวงชนบทสาย ศก.4029 – บ้านโจดม่วง – บ้านพลไว อำเภอศิลาลาด, ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ บริเวณ กม.ที่ 4+700 ถึง 7+500 (เป็นช่วง ๆ) ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 25 กันยายน 2564 นี้

ทั้งนี้ เพื่อให้ถนนสายดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานและคุณภาพของกรมทางหลวงชนบท ให้ประชาชนสามารถสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เชื่อมจากอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ไปยัง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ได้อย่างสะดวกปลอดภัยในช่วงฤดูฝน สอดรับกับนโยบายของ คุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อีกด้วย

โดย…สวนเลน

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement