งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (China-ASEAN Expo) ครั้งที่ 18 จัดขึ้น ณ นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เมื่อวันที่ 10-13 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์เมืองจิ้งซีเผยว่า เมืองจิ้งซีได้ลงนามกับผู้ค้าใน 5 โครงการด้วยเงินลงทุนรวมกว่า 2.94 หมื่นล้านหยวนในงานแสดงสินค้าดังกล่าว

ในการประชุมส่งเสริมการลงทุนของงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ผู้นำหลักของจิ้งซีกล่าวว่า เมืองจะยกระดับการสนับสนุนการค้าต่างประเทศและธุรกิจแปรรูปในท้องถิ่น ส่งเสริมการก่อสร้างอาคารโรงงานมาตรฐานสำหรับการแปรรูปสินค้าและการเปลี่ยนแปลงทีละน้อย และการพัฒนาการค้าร่วมกันสู่การแปรรูปในท้องถิ่น ขยายจำนวนการค้าต่างประเทศทั้งหมด และพัฒนาการแปรรูปในท้องถิ่นอย่างแข็งขัน เมืองจิ้งซีมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมของหน่วยงานรัฐบาล กฎหมาย วัฒนธรรม ตลาด และสังคมระดับโลก เพื่อมอบบริการที่มีคุณภาพแก่ผู้ประกอบการ

ชาวบ้านในเขตชายแดนของเมืองจิ้งซีกรอกข้อมูลสินค้าขาเข้าและขาออกลงในระบบศุลกากร

จิ้งซีเป็นหนึ่งในเส้นทางสัญจรทางบกที่สำคัญที่เชื่อมระหว่างจีนตะวันตกเฉียงใต้กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีพรมแดนติดกับเวียดนามระยะทางยาว 152.5 กม. เมืองจิ้งซีมีด่านหลงปังเป็นด่านหลัก ด่านเยว่ซิ่วเป็นด่านรอง และตลาดการค้าด่านหน้า 4 แห่ง นอกจากนี้ สภาแห่งรัฐของจีนได้อนุมัติการจัดตั้งเขต Guangxi Baise Key Development and Opening Pilot Zone และกำหนดบทบาทของเมืองจิ้งซีในฐานะพื้นที่ชั้นนำของเขตนำร่องดังกล่าวในเดือนมี.ค. 2563 จากนั้น กว่างซีได้อนุมัติให้จัดตั้งเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจชายแดนจิ้งซี (Jingxi Border Economic Cooperation Zone) ในเดือนม.ค. 2564 เมืองจิ้งซีทำงานอย่างยอดเยี่ยมในด้านการค้าชายแดน การบรรเทาความยากจน การท่องเที่ยว และการก่อสร้างเมือง และได้สร้างความก้าวหน้าในด้านการพัฒนาและการเปิดพรมแดนในช่วงไม่กี่ปีมานี้ โดยปริมาณการค้าต่างประเทศทั้งหมดของจิ้งซีแตะระดับ 1.383 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้น 51% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนม.ค.-ก.ค. ปีนี้

เมืองจิ้งซีจะดำเนินการตาม “กลยุทธ์ 5 ประการ” หรือ “Five Strategies” ในการพัฒนาและการเปิดกว้าง การฟื้นฟูชนบท การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวแบบองค์รวม และการปรับปรุงคุณภาพเมืองในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าต่อไป นอกจากนี้ เมืองจิ้งซีจะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงของพื้นที่ Jingxi Leading Area ในเขต Guangxi Baise Key Development and Opening Pilot Zone รวมถึงการพัฒนาการสาธิตและพื้นที่ชั้นนำด้านความมั่นคงชายแดน ความปลอดภัย ความเจริญและความมั่งคั่ง และการก่อสร้าง “2 เขต 1 เมือง “ในฐานะเมืองศูนย์กลางความร่วมมือจีน-อาเซียนระดับภูมิภาค

ด่านหลงปัง เมืองจิ้งซี ประเทศจีน

ที่มา : ซินหัว-เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์

Advertisement