กทพ. ลงนามสัญญาจ้าง บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) และลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 5

คุณสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างระหว่าง กทพ. กับบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) และพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 5 (งานรื้อย้ายด่านเก็บค่าผ่านทางพระราม 3) มีระยะเวลาดำเนินงาน 180 วัน งบประมาณ 24 ล้านบาท โดยมีนายภัทร พจน์พานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญา

ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวว่า โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก เป็นโครงการทางพิเศษที่อยู่ในแผนแม่บททางพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นโครงข่ายทางพิเศษที่เชื่อมโยงการเดินทางในแนวรัศมีระหว่างกรุงเทพมหานครกับพื้นที่ทางด้านตะวันตก รวมถึงการเดินทางจากจังหวัดในภาคใต้ของประเทศ เพื่อช่วยให้การเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่วงดาวคะนองถึงท่าเรือ รวมถึงบนถนนพระรามที่ 2 ในปัจจุบัน

​โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 5 (งานรื้อย้ายด่านจัดเก็บค่าผ่านทางพระราม 3) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางพิเศษสาย พระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก โดย กทพ. มีความจำเป็นต้องรื้อย้ายด่านจัดเก็บค่าผ่านทางพระราม 3 ปัจจุบัน เพื่อใช้พื้นที่ก่อสร้างทางยกระดับในโครงการฯ ซึ่งดำเนินการโดยผู้รับจ้าง สัญญาที่ 4

ในการนี้ กทพ. จึงต้องการจัดจ้างงานก่อสร้างระบบจัดเก็บค่าผ่านทางทั้งระบบ เพื่อใช้งานที่ด่านฯ พระราม 3 แห่งใหม่ และรื้อถอนอุปกรณ์เดิมออกจากด่านฯ พระราม 3 ปัจจุบัน พร้อมส่งมอบให้ กทพ. และขนย้ายไปเก็บในสถานที่ที่ กทพ. กำหนด และโดยที่การจัดเก็บค่าผ่านทางที่ด่านฯ พระราม 3 ในปัจจุบัน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) เป็นผู้มีสิทธิในการดำเนินการในฐานะ ผู้รับสัมปทานจาก กทพ.

ทั้งนี้ ในการก่อสร้างระบบจัดเก็บค่าผ่านทางที่ด่านเก็บค่าผ่านทางฯ พระราม 3 แห่งใหม่นี้ ต้องการให้มีการใช้งานในลักษณะเดียวกันกับที่ด่านฯ พระราม 3 ซึ่งปัจจุบันใช้งานอยู่ โดยเฉพาะในส่วนของชอฟต์แวร์และโปรแกรมจะต้องใช้ซอฟต์แวร์และโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับระบบปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้การผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงานของพนักงานที่ด่านเก็บค่าผ่านทางฯ พระราม 3 แห่งใหม่นี้กับด่านเก็บค่าผ่านทางฯ อื่นๆ เป็นไปอย่างราบรื่น รวมทั้งเพื่อไม่ให้เป็นภาระในงานซ่อมบำรุงของ BEM และ กทพ. ต่อไป

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement