ทางหลวงชนบท เริ่มเข้าพื้นที่เตรียมก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1020 จ.พะเยา, เชียงราย กว่า 43 กิโลเมตร โดยใช้งบประมาณ 1,200 ล้านบาท หวังหนุนเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งเชื่อม ไทย – พม่า – ลาว – จีน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เริ่มเข้าพื้นที่เตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 ถึง บ้านกิ่วแก้ว อำเภอเทิง, จุน จังหวัดเชียงราย, พะเยา สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย สอดรับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศเมียนมาร์ ประเทศลาว และสามารถเชื่อมต่อไปยังตอนใต้ของประเทศจีน ซึ่งถือเป็นเขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจที่สำคัญ

ดังนั้น ทช. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 ถึง บ้านกิ่วแก้ว อำเภอเทิง, จุน จังหวัดเชียงราย, พะเยา ระยะทางรวม 43.709 กิโลเมตร โดยแบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย การปรับปรุงขยายถนนเดิม บริเวณ กม.ที่ 3+425 ถึง กม.ที่ 12+000 รวมระยะทาง 8.575 กิโลเมตร และการก่อสร้างถนนใหม่ บริเวณ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 3+425 และ กม.ที่ 12+000 ถึง กม.ที่ 43+709 รวมระยะทาง 35.134 กิโลเมตร

ซึ่งจะก่อสร้างเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 – 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ 2 แห่ง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็ก 12 แห่ง รวมถึงโครงสร้างระบายน้ำ อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย สัญญาณไฟจราจรและไฟฟ้าส่องสว่าง

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันได้เริ่มเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมดำเนินการก่อสร้างแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2567 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1,200 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี 2564 – 2567

โดย…สวนเลน

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement