นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมการดำเนินการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ มอบอาหาร เครื่องดื่ม และของว่างให้บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ปัจจุบันให้บริการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรด่านหน้ากระทรวงคมนาคม พนักงานผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงประชาชนทั่วไปแล้วทั้งสิ้น 1,849,732 โดส และคาดว่าจะสามารถเปิดให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรกลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกได้ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1 แสนคน ซึ่งตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจะเสร็จสิ้นภารกิจ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมการดำเนินการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ และมอบอาหาร เครื่องดื่ม และของว่างให้บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน โดยมีแพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ สถานีกลางบางซื่อ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมรับมอบนโยบายจากรัฐบาลในการสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุข โดยจัดพื้นที่สถานีกลางบางซื่อของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ปริมาณกว่า 14,294 ตารางเมตร เปิดเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนกลางสำหรับให้บริการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรด่านหน้ากระทรวงคมนาคม พนักงานผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ รวมถึงประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ปัจจุบันได้ให้บริการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,849,732 โดส แบ่งออกเป็น การฉีดวัคซีนเข็มแรก จำนวน 1,358,732 โดส เข็มที่ 2 จำนวน 479,990 โดส และเข็มที่ 3 ซึ่งเริ่มฉีดไปเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 จำนวน 58,786 โดส และคาดว่าจะสามารถเปิดให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรกลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกได้ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 และจะแจ้งวันเวลาในการเข้ารับการฉีดวัคซีนทาง SMS โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1 แสนคน และคาดว่าการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 จะครบเป้าหมายภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ หลังจากนั้นกระทรวงสาธารณสุขจะส่งมอบพื้นที่คืนแก่ รฟท. ทั้งนี้ หากรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะใช้สถานีกลางบางซื่อแห่งนี้ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนต่อไป กระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะดำเนินการทันที โดยจะไม่กระทบกับการเปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีแดงเชิงพาณิชย์ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่ง รฟท. ได้วางแผนการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในสถานีกลางบางซื่อไว้แล้ว

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

Advertisement