ไลน์ ทรานสปอร์ต ประกาศความพร้อม เปิดให้บริการขนส่งสินค้าข้ามแดนเที่ยวแรกไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยผ่านด่านสิงขร สู่ด่านบ้านมูด่อง ทดลองวิ่งบริการขนส่งสินค้าข้ามแดนครั้งแรก เชื่อมธุรกิจไทย-เมียนมา

คุณอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด กล่าวว่า บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้รับการประสานจากนักธุรกิจภาคเอกชนของเมียนมา ให้ขนส่งสินค้าประเภทปุ๋ยทางการเกษตร เพื่อไปส่งยังเมียนมา โดยรับสินค้าปุ๋ย จำนวน 60 ตัน จากโรงงานต้นทางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปลายทางคือ ด่านบ้านมูด่อง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รวมระยะทางประมาณ 400 กิโลเมตร โดยการวิ่งงานรับ-ส่งสินค้าครั้งนี้นับว่าเป็นการวิ่งขนส่งสินค้าข้ามแดนครั้งแรกของบริษัทฯ เนื่องจากว่าลูกค้าทราบถึงศักยภาพการบริการของบริษัท ที่มีความพร้อมทั้งตัวรถ และพนักงานขับรถ รวมถึงการบริหารจัดการต่าง ๆ

“การขนส่งสินค้าในเส้นทางนี้ ได้มีการพูดคุยและเตรียมพัฒนาเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเส้นใหม่ โดยเป็นการพูดคุยระหว่าง จ.ประจวบฯ และภาครัฐของเมียนมา โดยในอนาคตจะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงธุรกิจของ 2 ประเทศไว้ด้วยกัน โดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดมะริด มณฑลตะนาวศรี กับ จ.ประจวบฯ และอำเภอบางสะพาน ที่จะมีการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือประจวบ เพื่อประหยัดเวลาและระยะทาง นำไปสู่การขยายตัวของเศรษฐกิจได้ ซึ่งบริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ในฐานะภาคเอกชนของไทยมีความยินดีมากที่ได้ทำธุรกิจร่วมกับเพื่อนคู่ค้าต่างประเทศในครั้งนี้ และคาดหวังว่าจะเกิดโครงการต่อ ๆ ไป เพื่อร่วมผลักดันให้การค้าการขนส่งสินค้าข้ามแดนมีความคึกคักมากขึ้น”

Advertisement