Home ทช. สร้างเสร็จแล้วสะพานข้ามทางรถไฟ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี สะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย สฎ.2007 อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย สฎ.2007 อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย สฎ.2007 อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย สฎ.2007 อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี