การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ แขวงทางหลวงสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บนถนนศรีนครินทร์ ซึ่งอยู่ในแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและผู้ใช้เส้นทางในบริเวณดังกล่าว โดยในปัจจุบัน พื้นที่ตามแนวถนนศรีนครินทร์ ช่วงซอยแบริ่ง ถึง ซอยลาซาล มักจะประสบปัญหาน้ำท่วมขัง รอการระบายเมื่อมีฝนตกหนัก รฟม. และแขวงทางหลวงสมุทรปราการ จึงได้ร่วมมือกันจัดหาเครื่องสูบน้ำ จำนวน 22 เครื่อง เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำบนถนนศรีนครินทร์ ออกสู่คลองสำโรง และคลองบางนา นอกจากนั้น ยังได้มอบหมายให้ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ หมั่นดูแลบำรุงรักษาและเติมน้ำมันเครื่องปั๊มน้ำ เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งตรวจสอบและขุดลอกบ่อพักและท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้มีสิ่งอุดตันและกีดขวางทางระบายน้ำอีกทั้ง รฟม. ยังได้ลงพื้นที่ร่วมกับ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยเฉพาะการสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำในแนวถนนศรีนครินทร์ บริเวณหน้าโรงแรมโนโวเทล รวมไปถึงการตรวจสอบระบบระบายน้ำ บริเวณสถานีศรีเอี่ยม และได้กำชับให้ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา ดำเนินการขุดลอกลำรางระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดีมากยิ่งขึ้น ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและชุมชนตามแนวสายทางที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ สามารถติดตามรายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ไลน์แอด : mrtyellowline และเว็บไซต์โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ https://mrta-yellowline.com

Advertisement