ซ่อมแซมเสร็จแล้ว! ถนนสาย นม.6019 จ.นครราชสีมา หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ย้ำ ถนนทุกเส้นทางประชาชนต้องสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

คุณผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท แถลงข่าวกรณีที่มีสื่อมวลชนได้นำเสนอข่าว ความว่า “ชาวบ้าน บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก หลังจากถนนเส้นทางโนนสูง – โนนไทย บริเวณบ้านหนองอ้อ ตำบลเมืองปราสาท ระยะทางยาวประมาณ 500 เมตร เกิดชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อเสียหายอย่างหนักทำให้รถที่สัญจรผ่านไปมาไม่สะดวก ชาวบ้านประสบอุบัติเหตุรถล้มมาแล้วหลายคัน ซึ่งถนนเส้นดังกล่าวอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท…” นั้น

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบท ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและขอเรียนชี้แจงว่า ถนนทางหลวงชนบทสาย นม.6019 บ้านโนนสูง – บ้านโนนไทย อำเภอโนนสูง, โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เป็นถนนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งมีสาเหตุความเสียหายมาจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ ประกอบกับกรมชลประทานเร่งระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร จึงทำให้เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมถนนและกัดเซาะพื้นผิวถนนเป็นหลุมใหญ่ ส่งผลให้ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตได้รับความเสียหายความยาว 30 เมตร บริเวณช่วง กม.ที่ 1+300 ฝั่งอำเภอโนนสูง 1 ช่องจราจร เป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่ตามที่ปรากฏในข่าว

กรมทางหลวงชนบทมิได้นิ่งนอนใจและได้ตระหนักถึงในความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้รถสัญจรผ่านไป – มา ระหว่างอำเภอโนนสูงและอำเภอโนนไทย หลังจากที่ปริมาณน้ำลดลง แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาจึงได้รีบเข้าดำเนินการซ่อมแซมทันที เพื่อสร้างความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน ตามข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้ให้หน่วยงานในพื้นที่บริหารจัดการเส้นทางและให้รีบนำเครื่องมือเครื่องจักรเข้าดำเนินการทันทีหลังน้ำลด

โดยแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาได้ดำเนินการปูผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จเพื่อให้ผิวจราจรกลับคืนสู่สภาพปกติ พร้อมปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนผิวทางและปรับปรุงอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ป้ายเตือน ราวเหล็กกันอันตราย รวมถึงป้ายนำทางให้อยู่ในตำแหน่งใช้งาน ซึ่งปัจจุบันได้เปิดการจราจรให้ประชาชนใช้สัญจรได้ตามปกติแล้ว ตลอดจนได้สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ถึงสาเหตุที่ทำให้ถนนชำรุดเสียหายเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ดี กรมทางหลวงชนบท ยังคงต้องลงพื้นที่สำรวจถนนน้ำท่วมทุกเส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อดูความแข็งแรงและดูแลถนนให้ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรไป – มา ของประชาชนในทุกพื้นที่

โดย…สวนเลน

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement