กทพ. ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 3 และลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

คุณสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 3 ระหว่าง กทพ. กับ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ชีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด และพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กทพ. ได้ดำเนินการโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก โดยงานก่อสร้างดังกล่าว แบ่งออกเป็น 5 สัญญา ประกอบด้วย สัญญาที่ 1 – 4 เป็นงานโยธา และสัญญาที่ 5 เป็นงานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมการจราจร

โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในส่วนของสัญญาที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 และสัญญาที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 และในครั้งนี้เป็นพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการฯ ในส่วนของสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 3 โดยมีรายละเอียดของสัญญา ดังนี้

สัญญาที่ 1 เป็นงานก่อสร้างทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ซ้อนทับไปตามแนวถนนพระราม 2 ตั้งแต่ กม. 13+000 ถึง กม. 6+600  ของถนนพระราม 2 ระยะทางรวมประมาณ 6.4  กิโลเมตร ซึ่งการทางพิเศษฯ ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า ยูเอ็น-ซีซี ประกอบด้วย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด มีระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาทั้งสิ้น 1,020 วัน โดยมีมูลค่าก่อสร้างตามสัญญา 7,359,000,000.- บาท

สัญญาที่ 3 เป็นงานก่อสร้างทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร คร่อมตามแนวทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงดาวคะนอง – สุขสวัสดิ์ – ราษฎร์บูรณะ ระยะทางรวมประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งการทางพิเศษฯ ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีซีบี ประกอบด้วยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด มีระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา 1,020 วัน โดยมีมูลค่าก่อสร้างตามสัญญา 7,358,309,000.- บาท

ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการทางพิเศษ  สายดังกล่าวได้ในช่วงปลายปี 2567 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการทางพิเศษ สายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกนี้ จะช่วยให้การจราจรของกรุงเทพมหานครที่มุ่งสู่ภาคใต้ของประเทศไทยมีความคล่องตัวขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement