คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ยืนยันการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว และเดินทางทางอากาศจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปนั้น หอการค้าไทย และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ประชุมหารือเพื่อเตรียมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ ร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยใช้แนวทาง Bangkok Sandbox ซึ่งภาคเอกชนจะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมมาตรฐาน SHA+ พร้อมรณรงค์มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพฯ สามารถเปิดดำเนินกิจการได้อย่างปลอดภัย ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับและบริหารจัดการได้

โดยขณะนี้ประชากรในกรุงเทพฯ ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว 100% และเข็มที่ 2 คิดเป็น 69.77% ซึ่งคาดว่าภาย 1-2 วันนี้ น่าจะครบ 70% ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ (จากข้อมูลของ กทม. วันที่ 17 ต.ค.) ซึ่งถือว่ามีความพร้อมที่จะเปิดเมือง ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อเดินหน้าเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวและสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีประเด็นหารือสำคัญ ทั้งแนวทางการดำเนินการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ Bangkok Sandbox ทั้งการสื่อสารให้กับนักท่องเที่ยว นักเดินทาง ซึ่งบ่ายวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) จะสรุปแนวทางและประเทศความเสี่ยงต่ำ ที่จะเปิดรับในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้

นอกจากนั้น ยังได้หารือถึงแนวทางการพิจารณาประเมินสถานประกอบการให้ได้รับการประเมินมาตรฐาน SHA+ ที่จะดำเนินการตามแนวทางลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อต่างๆ ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้วางมาตรฐานไว้ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ปรับมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ทั้งในด้านการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย พนักงานและบุคลากรได้รับการตรวจ ATK อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสร้างความปลอดภัยและการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข ขณะเดียวกัน ยังได้มีการจัดทำแผนรับรองหากมีการกลับมาแพร่ระบาดรวมถึง การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับแนวทางการทำงาน ที่ประชุมได้จัดทำ Standard Operation Procedure (SOP) แบ่งออกเป็นมาตรฐาน 11 ด้าน ประกอบด้วย

1.มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานในการรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง

2.มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางจากสนามบินเข้าที่พัก โดยไม่แวะพักระหว่างทาง

3.มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางถึงโรงแรม ที่พัก หรือโฮมสเตย์

4.มาตรฐานการท่องเที่ยวทางน้ำและการเดินเรือ

5.มาตรฐานสำหรับมัคคุเทศก์และผู้ช่วยมัคคุเทศก์

6.มาตรฐานการจัดการของเสียและขยะต่าง ๆ

7.มาตรฐานสำหรับผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

8.มาตรฐานสำหรับการบริการสปาและนวดเพื่อสุขภาพ

9.มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวชุมชน

10.มาตรฐานการเดินทางท่องเที่ยวภายในกรุงเทพมหานคร

11.มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA/SHA+

อย่างไรก็ดี หอการค้าไทย จะสื่อสารไปยังหอการค้าจังหวัดในการเตรียมความพร้อมของภาคเอกชนจังหวัดอื่นๆ และไปทำงานกับหน่วยงานภาครัฐของทุกจังหวัด ทั้งนี้ หอการค้าไทย ยังเสนอให้มีการขยายผลโครงการ ฮักไทย (HUG THAIS) ที่ได้มีการนำร่องที่จังหวัดภูเก็ต มาขยายผลกับกรุงเทพฯ ภายใต้ชื่อ ฮักไทย ฮักกรุงเทพ (HUG THAIS HUG BANGKOK) ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะช่วยทำให้เกิดบรรยากาศในการจับจ่ายใช้สอยในครึ่งหลังของปี 64 ภายใต้การส่งเสริมการกิน -เที่ยว – ใช้ของไทย โดยจะร่วมกับ ททท. ผู้ประกอบการร้านค้า และบริการในกรุงเทพฯ จัดโปรโมชั่นพิเศษขานรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

หลังจากนี้ หอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร ททท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะติดตามความคืบหน้าของแผนงานต่าง ๆ ที่ได้หารือกันเป็นระยะ และจะมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมของจุดต่าง ๆ เช่น สนามบิน โรงแรม หรือโรงพยาบาล เพื่อซักซ้อมและแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น หลังจากการเปิดรับนักท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ โดยสิ่งสำคัญคือการทำความเข้าใจกับประชาชน สถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพฯ ให้เตรียมความพร้อม เพื่อให้ปฏิบัติและขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement