สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เผยสถานการณ์ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไทยทุกชนิด ปรับราคาสูงขึ้นอย่าง ต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน พบว่ามีปัญหาเรื่องโครงสร้างราคาน้ำมันที่ไม่เป็นธรรม ล่าสุดได้ยื่นข้อเรียกร้องพร้อมเสนอแนวทางไปถึงรัฐบาล ดังนี้

1.ขอให้รัฐบาลและกระทรวงพลังงาน ตรึงราคาน้ำมันดีเซล (B7 หรือ B6) ราคาขายปลีก 25 บาท/ลิตร เป็นระยะเวลา 1 ปี ในช่วงสถานการณ์วิกฤตไวรัสโควิด-19, วิกฤตสภาวะเศรษฐกิจ และวิกฤตอุทกภัย ภัยพิบัติต่างๆ จนกว่าสถานการณ์ต่างๆ จะคลี่คลาย

2.ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อช่วยเหลือประชาชนในยางวิกฤต โดยหารายได้จากส่วนอื่นๆ มาทดแทน

3.ปรับโครงสร้างราคาน้ํามันให้เป็นธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เอาเปรียบประชาชนและผู้บริโภคน้ํามันในระบบผูกขาด ตัดตอนจนเกินไป

4.ราคา ณ โรงกลั่น ต้องเท่ากับราคาสิงคโปร์ ที่ใช้เป็นฐานอ้างอิงน้ํามันสําเร็จรูป (ราคา ณ โรงกลั่นต้องเท่ากัน)

5.ในสถานการณ์วิกฤตต่างๆ ต้องลดค่าการตลาดลงกึ่งหนึ่งเพราะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ราคาน้ำมันแพงเกินไป และเป็นการผลักภาระและสร้างกําไรทางธุรกิจที่ขาดหลักจริยธรรม และคุณธรรมทางธุรกิจกึ่งผูกขาด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

 

Advertisement