“รถโดยสารเช่าเหมา” พร้อมวิ่งรับเปิดประเทศ

“รถโดยสารเช่าเหมา” พร้อมวิ่งรับเปิดประเทศ

“รถโดยสารเช่าเหมา” พร้อมวิ่งรับเปิดประเทศ