นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ผู้แทนสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเข้าพบ เพื่อชี้แจงถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น โดยมี นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน นางสาวรัชนีพร ธิติทรัพย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้ให้สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเข้าพบเพื่อชี้แจงถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น และชี้แจงถึงแนวทางการจัดกิจกรรม truck power เพื่อผลักดันข้อเรียกร้อง ดังนี้

1.ขอให้รัฐบาล โดยกระทรวงพลังงาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาการนำน้ำมันปาล์มออกจากสัดส่วนการผสมของน้ำมันดีเซล เนื่องจากปัจจุบันราคาปาล์มเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าน้ำมันดีเซลถึง 2 เท่าตัว เพื่อให้ราคาน้ำมันดีเซลสามารถลดลงได้ถึงลิตรละ 2 บาท

2.ขอให้รัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง พิจาณาลดอัตราภาษีสรรพสามิตของน้ำมันดีเซล ที่ปัจจุบันสูงถึงเกือบ 6 บาท ให้ลดลง 3 บาท

การลดราคาทั้ง 2 ปัจจัย สามารถทำให้ราคาน้ำมันดีเซลลดลงเหลือลิตรละ 25 บาท ตามข้อเรียกร้อง และเน้นย้ำว่าราคาน้ำมันไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงภาคการขนส่งเท่านั้น ยังกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าและต้นทุนของภาคการเกษตร ซึ่งในช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวและลำเลียงสินค้าการเกษตรเข้าสู่กระบวนการผลิต ราคาน้ำมันที่สูงส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้ ในส่วนของผู้แทนกระทรวงพลังงานให้ข้อมูลว่าได้ดำเนินการหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อขอลดอัตราภาษีสรรพสามิต ส่วนในประเด็นการปรับสัดส่วนน้ำมันปาล์มออกจากน้ำมันดีเซล คณะกรรมการนโยบายพลังงานมีมติยังคงสัดส่วนดังกล่าวไว้ตามเดิม

อย่างไรก็ตาม สหพันธ์ฯ ยืนยันว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินการโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชน รวมถึงเป็นไปภายใต้กรอบของกฎหมาย และเน้นย้ำขอให้รัฐบาลทบทวนการนำน้ำมันปาล์มออกจากน้ำมันดีเซลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อประเทศโดยส่วนรวม โดยจะติดตามมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งก่อนที่จะพิจารณาจัดกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป

รัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคม กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเด็นการหารือในวันนี้จะนำเรียนพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อโปรดทราบ และหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งนำประเด็นข้อเรียกร้องหารือร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ภาคธุรกิจและระบบเศรษฐกิจในภาพรวมยังคงสามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยในส่วนของการจัดกิจกรรม truck power ได้เน้นย้ำขอให้ดำเนินการในสถานที่ตั้งของผู้ประกอบการไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชน นอกจากนี้ สหพันธ์ฯ ยังขอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาชะลอการปรับขึ้นค่าทางด่วนที่จะมีการปรับขึ้นถึง 2 เท่าตัว ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนภาคการขนส่งด้วยเช่นกัน โดยกระทรวงคมนาคมจะได้หารือกับผู้ได้รับสัมปทานถึงแนวทางความเป็นไปได้ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการต่อไป

ข่าวก่อนหน้านี้

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement