Home TWZ บุกตลาดรถอีวีเต็มสูบ ตั้งเป้าผู้นำรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการขนส่งและพาณิชย์ ล่าสุดจ่อรับอีก 100 ล้าน TWZ บุกตลาดรถอีวีเต็มสูบ ปีนี้ลุย 2 โครงการรับรู้รายได้ 100 ล้าน เน้นเจาะลูกค้าองค์กร ตั้งเป้าผู้นำรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการขนส่งและพาณิชย์

TWZ บุกตลาดรถอีวีเต็มสูบ ปีนี้ลุย 2 โครงการรับรู้รายได้ 100 ล้าน เน้นเจาะลูกค้าองค์กร ตั้งเป้าผู้นำรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการขนส่งและพาณิชย์

TWZ บุกตลาดรถอีวีเต็มสูบ ปีนี้ลุย 2 โครงการรับรู้รายได้ 100 ล้าน เน้นเจาะลูกค้าองค์กร ตั้งเป้าผู้นำรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการขนส่งและพาณิชย์

TWZ บุกตลาดรถอีวีเต็มสูบ ปีนี้ลุย 2 โครงการรับรู้รายได้ 100 ล้าน
เน้นเจาะลูกค้าองค์กร ตั้งเป้าผู้นำรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการขนส่งและพาณิชย์