ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อนำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ มาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพง แจ้งเพื่อทราบถึงมาตรการข้อเรียกร้อง หาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเชิงบูรณาการในทุกมิติ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 และได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 แต่ยังไม่ปรากฎว่าได้นำข้อเรียกร้องไปพิจารณาทบทวนหรือได้ประชุมหารือร่วมกันแต่อย่างใด

ล่าสุด สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยและสมาชิกได้มีมติที่ประชุมเพื่อจัดกิจกรรม Truck Power Season2  ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อสาธารณะได้รับทราบถึงผลกระทบความเดือดร้อนของประชาชน ผู้บริโภคน้ำมัน และผู้ประกอบการขนส่ง ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมจะปฏิบัติตามกฎหมาย พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 นอกจากนี้ ยังมีการจัดแถลงบริเวณหน้ากระทรวงพลังงาน โดยมีรถบรรทุกเข้าร่วมจำนวนมาก

ข่าวก่อนหน้านี้

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement