วันที่ 16 พฤศจิกายน 64 กลุ่มรถบรรทุก จัดคาราวานคัดค้านราคาน้ำมัน “TRUCK POWER SEASON II” แบบล้อมเมืองและผ่าเมืองเพื่อประชาชนคนใช้น้ำมันแพง ที่ถนนวิภาวดีรังสิต บริเวณหน้ากระทรวงพลังงาน

โดยสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย แถลงว่า ด้วยสถานการณ์ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไทยทุกชนิด ได้ปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน พบว่ามีปัญหาเรื่อง โครงสร้างราคาน้ำมันที่ไม่เป็นธรรม และการบริหารจัดการ เรื่องพลังงานของรัฐบาลที่ล้มเหลว, สร้างภาระความเดือดร้อนแก่ประชาชน และผู้บริโภคน้ำมันทางตรง และทางอ้อม ซึ่งมีตัวละครหลายตัวที่สร้างทฤษฎีสมประโยชน์ ระหว่างกลุ่มธุรกิจพลังงานและกลุ่มทุนพลังงาน ทุกกลุ่มได้ประโยชน์หมด แต่ประชาชนและผู้ใช้น้ำมันเสียประโยชน์ตลอดเวลา 6-7 ปี ที่ผ่านมาโดยไม่ได้รับ การดูแลจากภาครัฐเท่าที่ควร น้ำมันดีเซลเป็นปัจจัยหลักของทุกต้นทุน ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านโลจิสติกส์ มีผลต่อเนื่องถึงการพัฒนาประเทศด้านการลงทุน ภาคการผลิตและภาคบริการ ที่ทำให้ ต้นทุนโลจิสติกส์สูงถึง 14.1% เมื่อเทียบกับ GDP (ข้อมูล ปี 2563) ของประเทศ

ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 สหพันธ์ฯ และภาคประชาชน ได้จัดกิจกรรมสะท้อนความเดือดร้อนผ่านสื่อมวลชนทุกระบบ ให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพง ทำหนังสือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ กบง. ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 และประชุมหารือเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ไม่เห็นด้วยกับมติ ของคณะกรรมการ กบง. ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ประชุมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ยื่นหนังสือถึง ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ประชุมคณะกรรมการ กพช. (วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564) และมีมติ ปรับลดการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน จากเดิม 10 สตางค์/ลิตร (เหลือ 5 สตางค์/ลิตร) อนุมัติให้กองทุนกู้เงินเพิ่มเพื่อเป็นการ รักษาเสถียรภาพ ระดับราคา จำนวน 40,000 ล้านบาท อย่างอื่นเหมือนเดิม

จากมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 สหพันธ์ฯ ได้ประชุม เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 มีมติไม่เห็นด้วยกับมติ กพช. ทั้ง 2 กรณีเพราะไม่ได้ตอบโจทย์ ข้อเรียกร้อง และลดผลกระทบหรือลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่ประการใด โดยที่ประชุมได้มีมติ “ตรึงราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วไม่เกิน 30 บาท/ลิตร” สร้างความไม่พอใจต่อภาคประชาชน และ ผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จึงมีการร่วมประชุมหารือครั้งต่อมา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มีมติให้ดำเนินการตามข้อเรียกร้อง ข้อเสนอแนะและมาตรการที่นำเสนอไปแล้ว พร้อมทั้งมีมาตรการ ต่างๆ ในช่วงวิกฤติดังกล่าว เพิ่มเติมดังนี้
มาตรการและข้อเสนอแนะ
1.ส่งหนังสือข้อเรียกร้องความเดือดร้อนแสนสาหัส ผลกระทบที่พี่น้องประชาชนได้รับจากราคาน้ำมันแพง เนื่องจากโครงสร้างราคาน้ำมันที่ไม่เป็นธรรม และการที่รัฐบาลไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วงสถานการณ์วิกฤติไวรัสโควิด-19 วิกฤติเศรษฐกิจ และสภาวะเงินเฟ้อ (ข้าวยาก หมากแพง) ต่อหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านและประธานกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทย เพื่อหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามวิถีทางรัฐสภาต่อไป
2.สหพันธ์ฯ สมาคมฯ และภาคีเครือข่าย มีความจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาค่าขนส่งในอัตรา 10 % หรือ มากกว่าเพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ลดภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น และลดการขาดทุนของผู้ประกอบการ เพื่อให้อยู่รอดได้ในสภาวการณ์วิกฤติต่างๆ ในปัจจุบัน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการและพี่น้อง ประชาชนผู้บริโภคอยู่บ้าง แต่มีความจำเป็นจริงๆ เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรานำเสนอ ทุกแนวทางเลือกเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงแต่ไม่ได้รับการตอบสนองแต่ ประการใด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
3.หากมีมาตรการอื่นใดเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ข่าวก่อนหน้านี้

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement