กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ อันดับที่ 1 Global Road Achievement Awards (GRAA) สาขาความปลอดภัย ประจำปี 2020 เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนแบบบูรณาการ จากสมาพันธ์ทางหลวงโลก International Road Federation (IRF) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นรายแรกของประเทศไทย

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า จากนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้ให้ความสำคัญในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาจัดการกับปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนนภายใต้แนวทางและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อไปสู่เป้าหมายที่จะลดอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บ ทช.จึงได้ยกระดับระบบการจัดการความปลอดภัยบนโครงข่ายทางหลวงชนบทให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานในระดับสากล พร้อมทั้งได้ทำการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในสาขาด้านความปลอดภัยและได้รับรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ อันดับที่ 1 Global Road Achievement Awards (GRAA) สาขาความปลอดภัย ประจำปี 2020 เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนแบบบูรณาการ จากสมาพันธ์ทางหลวงโลก International Road Federation (IRF) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง ทช. เป็นรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้

โดยผลงานที่ ทช.ได้ส่งเข้าร่วมประกวดนั้น เป็นการนำแนวทางทั้งเชิงรุกและเชิงรับในการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน อาศัยระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งระบบดังกล่าวประกอบด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้ามาสำรวจหาพิกัดบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ผ่านระบบสารสนเทศสำหรับตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road Safety Audit System, RSAS) และประเมินระดับความเสี่ยงของถนนตามแนวทาง International Road Assessment Programme (iRAP) รวมถึงสามารถนำเสนอข้อมูลสินทรัพย์ ภาพ 360 องศา ของถนนให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนดำเนินการวิเคราะห์ความปลอดภัยผ่านระบบ ระบุปัญหาความปลอดภัยก่อนลงพื้นที่ภาคสนาม นอกจากนี้ระบบยังสามารถแนะนำมาตรการทั้งระยะสั้น ระยะยาว ช่วยให้ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเลือกชุดของมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมได้

อย่างไรก็ตาม รางวัลดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาต่อยอดความปลอดภัยทางถนนของ ทช. ตลอดจนเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรของ ทช. เพื่อช่วยขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่บำรุงรักษา ปรับปรุงความปลอดภัยโครงข่ายทางหลวงชนบท และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวที่น่าสนใจ

 

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

Advertisement