นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้ติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงได้ยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากภาคการขนส่งอย่างเข้มข้นต่อเนื่องทุกมาตรการ ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 ต่อเนื่องไปถึงต้นปี 2565

การออกตรวจวัดควันดำจากท่อไอเสียของรถบรรทุกและรถโดยสารทุกวัน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพิ่มความถี่ในการปฏิบัติงานออกตรวจวัดควันดำทั่วประเทศ โดยเฉพาะบนถนนสายหลักและสายรองที่เข้า-ออกกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่  15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา สระบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี นครนายก สุพรรณบุรี นนทบุรี และปทุมธานี หากตรวจพบค่าควันดำเกินกำหนดจะลงโทษเปรียบเทียบปรับสถานหนักและสั่งห้ามใช้รถด้วยการพ่นข้อความ “ห้ามใช้” โดยเจ้าของรถต้องนำรถไปแก้ไขสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดำเกินกำหนดและนำมาตรวจสภาพอีกครั้งจนผ่านการตรวจสอบจึงจะนำไปใช้งานได้

การตรวจสภาพรถบรรทุกและรถโดยสาร เข้มงวดการตรวจสภาพรถตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งดำเนินการตรวจวัดค่าควันดำรถทุกประเภทที่เข้ารับการตรวจสภาพรถ และรถที่มาดำเนินการทางทะเบียนในด้านอื่นๆ ที่สำนักงานขนส่ง

การตรวจสอบการดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถ เข้มงวดตรวจสอบการดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งการออกไปสุ่มตรวจการดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถ ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด

การตรวจสอบยานพาหนะของหน่วยงานราชการ ตรวจสอบควันดำรถราชการในพื้นที่อย่างเข้มงวด โดยประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้งส่วนราชการภายในจังหวัดนำรถเข้ามาตรวจวัดควันดำ ณ สำนักงานขนส่ง

บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองบังคับการตำรวจจราจร กรมควบคุมมลพิษ และกรุงเทพมหานคร ออกตรวจวัดควันดำรถบริเวณที่มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูง ในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูงในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน ส่วนสำนักงานขนส่งจังหวัดร่วมกับสถานีตำรวจภูธรจังหวัด ตรวจวัดควันดำรถบนท้องถนนทั่วประเทศ พร้อมกำชับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เข้มงวดตรวจสอบสภาพรถโดยสารไม่ให้ปล่อยควันดำขณะนำมาใช้งานบนท้องถนน

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาควันดำและเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
รถที่มีค่าควันดำ โดยให้แจ้งเบาะแสมายังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนทาง Facebook “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ” เพื่อให้กรมการขนส่งทางบกจะตรวจสอบและลงโทษอย่างเด็ดขาดและจริงจัง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 จากยานพาหนะอย่างยั่งยืน กรมการขนส่งทางบก เร่งส่งเสริมการใช้รถพลังงานสะอาดหรือพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การนำรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ที่ใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิง มาใช้ในระบบขนส่งสาธารณะและขนส่งสินค้าทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งได้พิจารณากำหนดมาตรการด้านภาษี กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ผู้ประกอบการขนส่งฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า และส่งเสริมให้ภาคเอกชนนำรถพลังงานสะอาดมาให้บริการ

รวมถึงการใช้มาตรฐานค่าควันดำใหม่ที่เข้มงวดขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานค่าควันดำและวิธีการตรวจวัดที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้กำหนด ซึ่งจะเริ่มใช้เกณฑ์ใหม่ช่วงเดือนเมษายน 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement