ข้อมูลเปรียบเทียบ ระหว่างรถบัสโดยสารที่ใช้น้ำมัน กับ รถบัสโดยสาร พลังงานไฟฟ้า

รถบัสโดยสารที่ใช้น้ำมัน
+ สร้างมลพิษทางอากาศสูง ด้วยเครื่องยนต์สันดาป

+ เกิดเสียงดังของเครื่องยนต์เกินกว่าค่าที่กำหนด

+ ค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นเรื่อยๆ

รถบัสโดยสาร พลังงานไฟฟ้า
+ มลพิษทางอากาศเท่ากับ 0 ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

+ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ลดมลภาวะทางเสียง

+ พลังงานไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าในระยะยาว


ช่องทางการติดต่อ
เว็ปไซต์ : www.nexpoint.co.th
Facebook : https://www.facebook.com/Nexpoint-100847755558016
Line : @nexpoint : https://bit.ly/nexpoint
Instagram : Nexpoint_official
Email: [email protected]
Tel: 02-026-3599

#Nexpoint #NEXPOINTผู้นำด้านอุตสาหกรรมรถบัสโดยสารไฟฟ้า
#รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า #รถบัสVIP #รถทัวร์ไฟฟ้า #รถโดยสารปรับอากาศอีวี
#รถบัสนำเที่ยวอีวี #รถโค้ชไฟฟ้า  #รถโดยสารอีวี #รถมินิบัสไฟฟ้า #รถเมล์ไฟฟ้า #รถบัสอีวี
#รถโดยสารไฟฟ้า #รถเมล์อีวี #รถทัวร์อีวี #รถโค้ชอีวี #รถมินิบัสอีวี

 

Advertisement