Nex Point เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมยานยนต์เชิงพาณิชย์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (Battery Electric Vehicles : BEV) รวมทั้งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า แบบครบวงจร

ช่องทางการติดต่อ
เว็ปไซต์ : www.nexpoint.co.th
Facebook : https://www.facebook.com/Nexpoint-100847755558016
Line : @nexpoint : https://bit.ly/nexpoint  
Instagram : nexpoint_official
Email: [email protected]
Tel : 02-026-3599

#Nexpoint #NEXPOINTผู้นำด้านอุตสาหกรรมรถบัสโดยสารไฟฟ้า
#รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า #รถบัสVIP #รถทัวร์ไฟฟ้า #รถโดยสารปรับอากาศอีวี
#รถบัสนำเที่ยวอีวี #รถโค้ชไฟฟ้า  #รถโดยสารอีวี #รถมินิบัสไฟฟ้า #รถเมล์ไฟฟ้า #รถบัสอีวี
#รถโดยสารไฟฟ้า #รถเมล์อีวี #รถทัวร์อีวี #รถโค้ชอีวี #รถมินิบัสอีวี

Advertisement