รายงานสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ทาง BUS & TRUCK ได้รวบรวมไว้ โดยอ้างอิงข้อมูลจากกลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก

เริ่มจากสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถบรรทุกรวมทั่วประเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 มีดังนี้

ค่ายรถจากญี่ปุ่น

อันดับที่ 1 ค่าย ISUZU

มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 1,255 คัน จากเดือนตุลาคม อยู่ที่ จำนวน 1,087 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 168 คัน

อันดับที่ 2 ค่าย HINO

มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 1,013 คัน จากเดือนตุลาคม อยู่ที่ จำนวน 935 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 78 คัน

อันดับที่ 3 ค่าย UD TRUCKS

มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 62 คัน จากเดือนตุลาคม อยู่ที่ จำนวน 97 คัน ลดลง จำนวน 35 คัน

(ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่) : truck_whole

ค่ายรถจากยุโรป

อันดับที่ 1 ค่าย VOLVO

มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 28 คัน จากเดือนตุลาคม อยู่ที่ จำนวน 9 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 19 คัน

อันดับที่ 2 ค่าย SCANIA

มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 27 คัน จากเดือนตุลาคม อยู่ที่ จำนวน 40 คัน ลดลง จำนวน 13 คัน

อันดับที่ 3 ค่าย MAN

มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 11 คัน จากเดือนตุลาคม อยู่ที่ จำนวน 4 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 7 คัน

ค่ายรถจากจีน

อันดับที่ 1 ค่าย CP FOTON

มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 26 คัน จากเดือนตุลาคม อยู่ที่ จำนวน 41 คัน ลดลง จำนวน 12 คัน

อันดับที่ 2 ค่าย SANY

มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 11 คัน จากเดือนตุลาคม อยู่ที่ จำนวน 17 คัน ลดลง จำนวน 6 คัน

อันดับที่ 2 ค่าย CHENGLONG

มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 1 คัน เท่ากับเดือนตุลาคม

ค่ายรถโดยสาร

ในส่วนของสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถโดยสารรวมทั่วประเทศ โดยค่ายที่มียอดจดทะเบียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 มากที่สุด มีดังนี้

 อันดับที่ 2 ค่าย TOYOTA

มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 93 คัน จากเดือนตุลาคม อยู่ที่ จำนวน 35 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 58 คัน

อันดับที่ 3 ค่าย ISUZU  

มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 9 คัน จากเดือนตุลาคม อยู่ที่ จำนวน 3 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 6 คัน

อันดับที่ 1 ค่าย HINO

มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 4 คัน จากเดือนตุลาคม อยู่ที่ จำนวน 7 คัน ลดลง จำนวน 3 คัน

(ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่) : bus_whole

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement