กรมทางหลวงชนบท จัดตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ บนถนนสาย รอ.3021 จ.ร้อยเอ็ด คุมเข้มรถบรรทุกน้ำหนักเกิน ป้องกันการชำรุดของพื้นผิวถนน เพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด หมวดบำรุงทางหลวงชนบทอาจสามารถ จัดตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนที่บนถนนทางหลวงชนบทสาย รอ.3021 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 – บ้านเหล่าฮก อำเภอจตุรพักตรพิมาน, เมืองสรวง ช่วง กม.ที่ 15+200 บ้านป่ายาง ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกไม่ให้น้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรการของกระทรวงคมนาคมและตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการป้องกันการชำรุดของพื้นผิวถนนในระยะยาว เพื่อให้ประชาชนเดินทางบนถนนทางหลวงชนบทได้อย่างสะดวกปลอดภัย

ทั้งนี้ กรณีหากพบผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 61 วรรคหนึ่ง หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและอาจถูกริบรถบรรทุกที่ใช้ในการกระทำความผิดนั้นด้วย

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ร่วมสอดส่องดูแลรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนต่อไป หากพบเห็นรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

โดย…สวนเลน

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement