Home XCMG ผู้ผลิตเครื่องจักรก่อสร้างจีน ขึ้นแท่นแบรนด์ทรงอิทธิพลของโลก XCMG ขยับอันดับขึ้นใน 500 แบรนด์ทรงอิทธิพลของโลก

XCMG ขยับอันดับขึ้นใน 500 แบรนด์ทรงอิทธิพลของโลก

XCMG ขยับอันดับขึ้นใน 500 แบรนด์ทรงอิทธิพลของโลก