เจ้าของธุรกิจคงรู้ดีว่า การทำงานที่มีประสิทธิภาพนั้น ย่อมทำให้ความสามารถในการทำกำไรมีเพิ่มขึ้นไปด้วย เพราะในแต่ละตลาดมีการแข่งขันที่สูงมาก แล้วการจะทำกำไรสูงสุด ตามที่เรากล่าวไปนั้น ต้องมีการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการจัดการต้นทุนที่ดีด้วย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่เป็นยุค New Normal หลังการเกิดวิกฤต Covid-19 ขึ้นในต้นปี 2563 ก็ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่วิถีแห่งโลกของการทำธุรกรรมออนไลน์ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าภาคโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ที่ถือเป็นพลวัตรสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ต้องมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า การจัดการการขนส่ง และส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

สำหรับการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคธุรกิจนั้น สิ่งสำคัญคือผู้ประกอบการต้องมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึงการเพิ่มความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันขององค์กร พร้อมทั้งพัฒนาระบบมาตรฐานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล เพื่อให้มีศักยภาพและได้ผลสัมฤทธิ์ต่อการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ

ขณะเดียวกัน ต้องมีเป้าหมายการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของธุรกิจ ประกอบด้วย 1. ต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลัง-ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า 2. ต้นทุนการขนส่งสินค้า และ 3.ต้นทุนการบริหารจัดการ

นอกจากนี้ ยังต้องพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานใน 3 มิติหลัก ๆ คือ ต้นทุน เวลา และความน่าเชื่อถือ ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของต้นทุนโลจิสติกส์ที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากต้นทุนสินค้า การขนส่ง การสต็อกสินค้า และการบริหารจัดการ ทำให้มีสถานประกอบการหลายแห่ง ต้องวิ่งหาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ เพื่อนำเอาแนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานมาใช้

 ซึ่งที่ผ่านมาก็มีทั้งภาครัฐอย่างกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่มีการจัดโครงการเพิ่มขีดความสามารถ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงซัพพลายเชนของผู้ประกอบการ หรือบริษัทคอนซัลด้านเทคโนโลยีขนส่งและโลจิสติกส์แบบครบวงจร  (IoT) ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบสำหรับแก้ปัญหาสายงานโลจิสติกส์โดยเฉพาะเข้ามาช่วยวางแผน จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมาแล้วหลายบริษัท

จึงอาจกล่าวได้ว่า การบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ดีนั้น ถือเป็นเครื่องมือเปลี่ยนค่าใช้จ่ายเป็นเงินทุน และเปลี่ยนต้นทุนเป็นกำไรได้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

 

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

Advertisement