ได้ฤกษ์เปิดใช้ระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือ (บางปะอิน-นครลำปาง) ซึ่งเป็นระบบท่อขนส่งน้ำมันที่ยาวที่สุดและทันสมัยที่สุดของประเทศ

โดยโครงการระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือเป็นโครงการที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงาน ที่มอบหมายให้บริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการในโครงการนี้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งน้ำมันและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกน้ำมัน ลดมลพิษ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของการเปิดท่าอากาศยานแห่งใหม่ทางภาคเหนือ การพัฒนาประเทศด้านการขนส่งพลังงานและรองรับเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (AEC)

จึงเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่โครงการระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนืออันเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งพลังงานของประเทศที่สำคัญนี้ ได้ก่อสร้างแล้วสร็จสมบูรณ์และพร้อมเปิดให้บริการได้ ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาและอุปสรรคมากมายเพียงไร แต่โครงการฯ ก็ดำเนินการจนแล้วเสร็จ

การเปิดระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือ (บางปะอิน-นครลำปาง) ในครั้งนี้นับเป็นการเปิดให้บริการครบทั้งโครงการ ประกอบด้วย

โครงการระยะที่ 1 ส่วนต่อขยายจากท่อขนส่งน้ำมันเดิมของ บริษัท ขนส่งน้ำมัน ทางท่อจำกัด (EPT) จากคลังน้ำมันบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังคลังน้ำมันพิจิตร อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร (บางปะอิน-กำแพงแพชร -พิจิตร) ระยะทาง 367 กิโลเมตร เพื่อให้บริการน้ำมันในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

โครงการระยะที่ 2 จากสถานีเพิ่มแรงดันและแยกระบบท่อกำแพงเพชร ไปยังคลังน้ำมันนครลำปาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง (กำแพงเพชร-ลำปาง) ระยะทาง 209 กิโลเมตร เพื่อให้บริการน้ำมันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

รวมระยะทางทั้งสิ้น 576 กิโลเมตร ซึ่งเป็นระบบท่อขนส่งน้ำมันที่ยาวที่สุดในประเทศ โดยมีความสามารถในการขนส่งน้ำมันได้ 9,000 ล้านลิตรต่อปี

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) (BAFS) กล่าวว่า โครงการก่อสร้างระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือ เป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการและอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของรัฐบาล กระทรวงพลังงาน จึงมีข้อตกลงให้กลุ่มบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS Group เป็นผู้ลงทุนกว่า 10,900 ล้านบาท โดยมี FPT ซึ่งเป็นบริษัทในเครือและเป็นผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อมากว่า 30 ปี เป็นผู้บริหารระบบท่อขนส่งน้ำมันและคลังน้ำมันที่สามารถขนส่งน้ำมันอากาศยาน น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเบนซินพื้นฐานออกเทน 91 และ 95 ในท่อเดียวกัน

โครงการระบบท่อขนส่งน้ำมันสายหนือนับเป็นท่อขนส่งน้ำมันที่ยาวที่สุดและทันสมัยที่สุดของประเทศ ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มบริษัท โดยแม้โครงการจะให้ผลตอบแทนทางการเงินที่ต่ำ แต่ให้ผลตอบแทนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมสูงมาก ด้วยการขนส่งน้ำมันทางท่อเป็นการขนส่งที่ใช้ไฟฟ้าแทนการใช้น้ำมัน จึงทำให้ FPT ได้ Carbon Credit จากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไม่ต่ำกว่า 30,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี รวมทั้งลดการเกิดฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 และช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งน้ำมันด้วยรถบรรทุกน้ำมัน และลดความเหลื่อมล้ำของราคาน้ำมัน ทำให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือมีโอกาสใช้น้ำมันในราคาที่ใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ

อีกทั้งคลังน้ำมันพิจิตรและคลังน้ำมันนครลำปางจะเป็นยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญในด้านการเก็บสำรองน้ำมันและรองรับการเจริญเติบโตของภาคเหนือ รวมทั้งเป็นจุดจ่ายน้ำมันที่สำคัญไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้การส่งออกน้ำมันจากไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านมีความสะดวก รวดเร็วขึ้น

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement