จากนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการลดมลภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 กระทรวงคมนาคมจึงได้ประกาศนโยบาย “รถ ขสมก. ปลอดฝุ่น PM 2.5” องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้สนองรับนโยบายดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจติดตามการวัดค่าไอเสียรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. โดยมี นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนางจันทิรา บุรุษพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม   ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ และมีนายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กล่าวรายงาน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ อู่หมอชิต 2 ที่ผ่านมา

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวของทุกปี ตั้งแต่เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ พื้นที่กรุงเทพมหานครมีโอกาสที่จะเกิดสถานการณ์ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน สาเหตุมาจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมา มีกำลังอ่อนลงทำให้สภาพอากาศนิ่ง การกระจายตัวของฝุ่นละอองลดลงและมีโอกาสสะสมในพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งอาจส่งผลให้ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในช่วงเวลาดังกล่าว กระทรวงคมนาคมจึงมีนโยบายในการลดมลภาวะ PM 2.5 ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

โดยมอบหมายให้ ขสมก. ดำเนินการปรับปรุงเครื่องยนต์ดีเซลรถโดยสารทุกคันให้สามารถใช้น้ำมันดีเซล B20 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นมา เพื่อลดมลพิษและ PM 2.5 รวมทั้งให้เขตการเดินรถที่ 1 – 8 ตรวจวัดค่าไอเสียรถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซลทุกคัน ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชน กรณีที่ตรวจพบรถโดยสารมีค่าไอเสียเกินค่ามาตรฐาน จะงดให้บริการรถโดยสารคันดังกล่าวและนำรถเข้าซ่อมบำรุงเพื่อปรับปรุงแก้ไขจนกว่าค่าไอเสียจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการสะสมของ PM 2.5 ในชั้นบรรยากาศได้ในระดับหนึ่ง โดยมอบให้ ขสมก. ดำเนินการเจรจากับบริษัทผู้ให้บริการซ่อมแซมรถให้เข้มงวดในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมัน และกรองอากาศ ก่อนถึงรอบ 12,000 กิโลเมตร เหลือเป็น 6,000 กิโลเมตร ในช่วงที่มีค่าที่ PM 2.5 สูง ให้ตรวจสอบค่ามลพิษ ท่อไอเสีย ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกทุกวัน ทุกคัน ก่อนออกให้บริการ โดยกำหนดค่าอัตราค่าไอเสียไม่เกินร้อยละ 30 ทุกคัน ต่ำกว่ามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษที่ร้อยละ 45 และขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันสังเกตการณ์รถโดยสารของ ขสมก. หากพบว่ารถคันไหนมีควันดำ สามารถแจ้งมาที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก โทร. 1584 และสายด่วน ขสมก. โทร. 1348 โดยกระทรวงคมนาคมจะดำเนินการพักใช้รถดังกล่าว และตรวจสอบผู้บริหารเขตการเดินรถที่เกี่ยวข้องทันที

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

 

Advertisement