ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส.  เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 28 – 30 ธันวาคม 2564 และวันที่ 2 – 3 มกราคม 2565 บขส. คาดการณ์ว่า จะมีผู้โดยสารเดินทางเพิ่มขึ้นจากเทศกาลปีใหม่ 2564 ประมาณ 30 % จึงคาดการณ์ว่า ในเที่ยวไประหว่างวันที่ 28 – 30 ธันวาคม 2564 จะมีผู้โดยสารเดินทางประมาณวันละ 60,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส., รถร่วม, รถตู้) ประมาณวันละ 4,700 เที่ยวส่วนเที่ยวกลับระหว่างวันที่ 2 – 3 มกราคม 2565 คาดว่ามีผู้โดยสารใช้บริการประมาณวันละ 50,000 คน ใช้รถโดยสารประมาณ 4,500 เที่ยว ทั้งนี้นับตั้งแต่ช่วงเทศกาลคริสต์มาส ระหว่างวันที่ 25 -27 ธันวาคม 2564 มีผู้โดยสารเดินทาง ไป-กลับ ประมาณวันละกว่า 36,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส., รถร่วม, รถตู้) ประมาณวันละ กว่า 4,500 เที่ยว

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวด้วยว่า  บขส.ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยได้ร่วมกับกรมการค้าภายใน กำชับผู้ประกอบการร้านค้าภายในสถานีขนส่งฯ ไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า และให้ติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าให้ชัดเจน เพื่อมิให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบในการจำหน่ายสินค้าและบริการ

รวมทั้งร่วมกับกรมการขนส่งทางบก เปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (ชั่วคราว) ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) เพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนไม่ได้รับความปลอดภัย ถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ  และยังได้ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร สน.บางซื่อ, สน.ตลิ่งชัน และสน.ทองหล่อ จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้บริการจัดการจราจรบริเวณโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ทั้ง 5 แห่ง เพื่อให้มีความคล่องตัวและไม่ติดขัด

ในส่วนของการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น บขส. ได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข D – M – H – T – T อย่างเคร่งครัด และ บขส. ได้รับการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นำรถโมบายเคลื่อนที่พระราชทาน มาตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 – 31 ธันวาคม 2564 และ 1 – 3 มกราคม 2565 ในเวลา 09.00 น. – 21.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ บริเวณประตูทางเข้า ชั้น 1 และ 3 ด้านหน้าอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

อย่างไรก็ดีได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ บขส. และผู้ประกอบการรถร่วมฯ ทุกราย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยนำมาตรการ 4 พร้อม คือ สถานีพร้อม, พนักงานพร้อม, รถโดยสารพร้อม และการบริการพร้อม มาใช้ควบคู่กัน พร้อมขอความร่วมมือผู้โดยสาร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ขณะใช้บริการที่สถานีขนส่ง และบนรถโดยสารตลอดการเดินทาง รวมทั้งให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะหรือแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและที่สถานีขนส่งผู้โดยสารด้วย

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement