กรมการขนส่งทางบก สรุปผลการดำเนินการตรวจเข้มความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ตลอด 7 วัน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564-4 มกราคม 2565 รถโดยสารและพนักงานขับรถ พร้อมให้บริการกว่า 99%

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ผลดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2565 กรมการขนส่งทางบก ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการขนส่ง พนักงานขับรถและผู้ประจำรถ ร่วมดำเนินการตามนโยบายอำนวยความสะดวกและปลอดภัยตลอดช่วงเทศกาล ทั้งการเข้มข้นมาตรการตรวจพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด จุด Checking Point และจุด Rest Area ทั่วประเทศ ควบคู่กับมาตรการควบคุม กำกับ ดูแลความปลอดภัยของรถและอุปกรณ์ส่วนควบของรถโดยสารสาธารณะและการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้น

โดยให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งลงพื้นที่ออกตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของรถและพนักงานขับรถโดยสาร เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ประกอบการขนส่งใส่ใจในการตรวจสอบความปลอดภัยของตัวรถก่อนการให้บริการ ส่งผลให้เทศกาลปีใหม่ 2565 มีสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถโดยสารสาธารณะ 6 ครั้ง และไม่มีผู้เสียชีวิตที่เดินทางมากับรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือทุกภาคส่วนในการดำเนินการเข้มข้นทุกมาตรการตามที่กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และรัฐบาล มุ่งมั่นดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของผลการดำเนินการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถตามมาตรการ ตลอด 7 วันของการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 ตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ทั้งสิ้นจำนวน 67,343 คัน/คน แบ่งเป็น การตรวจความพร้อมก่อนออกเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด จำนวน44,939 คัน/คน เป็นรถหมวด 1 จำนวน 466 คัน/คน รถหมวด 2 (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด) จำนวน 17,810 คัน/คน พบรถบกพร่อง GPSไม่พร้อมใช้งาน จำนวน 3 คัน และรถหมวด 3 (ระหว่างจังหวัด) จำนวน 21,301 คัน/คน พบรถบกพร่องไม่พร้อมให้บริการสั่งเปลี่ยนรถ จำนวน 1 คัน รถหมวด 4 จำนวน 4,860 คัน/คน รถ 30 (รถเช่าเหมา) จำนวน 502 คัน/คน

การตรวจความพร้อม ณ จุด Checking Point11 แห่งทั่วประเทศ จำนวน 12,387 คัน/คน เป็นรถหมวด 1 จำนวน 20 คัน/คน รถหมวด 2 (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด) จำนวน 5,758 คัน/คน รถหมวด 3 (ระหว่างจังหวัด) จำนวน 5,422 คัน/คน รถหมวด 4 จำนวน 1,076 คัน/คน และรถ 30 (รถเช่าเหมา) จำนวน 111 คัน/คน ส่วนการตรวจความพร้อม ณ จุด Rest Area ใน 13 จังหวัด จำนวน 10,017 คัน/คน แบ่งเป็น รถหมวด 1 จำนวน 32 คัน/คน รถหมวด 2 (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด) จำนวน 6,837 คัน/คน รถหมวด 3 (ระหว่างจังหวัด) จำนวน 2,335 คัน/คน รถหมวด 4 จำนวน 147 คัน/คน และรถ 30 (รถเช่าเหมา) จำนวน 666 คัน/คน พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับตัวรถจำนวน 4 คัน จากการตรวจความพร้อม ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด พบปัญหาระบบ GPS ไม่พร้อมใช้งาน สั่งเปลี่ยนรถคันใหม่ทดแทน จำนวน 3 คัน และออกคำสั่งผู้ตรวจการให้ไปดำเนินการแก้ไขระบบ GPS ให้สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน จำนวน 1 คัน โดยดำเนินการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถก่อนเดินทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกได้มีมาตรการควบคุมพฤติกรรมการใช้ความเร็วของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ความเร็วเกิดกำหนด ด้วยระบบ GPS Tracking โดยตรวจจับความเร็วของรถทั้งสิ้น 454,325 คัน พบการใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด จำนวน 4,141 คัน ส่วนการตรวจจับความเร็วด้วยกล้องเลเซอร์ในเส้นทางสายหลักและสายรองที่มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร จำนวน 14,031 คัน พบการใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดจำนวน 149 คัน

โดยช่วงเทศกาลได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะ ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 จำนวน 229 เรื่อง ซึ่ง 3 เรื่องที่ได้รับการร้องเรียนสูงสุด คือ ทิ้งผู้โดยสาร/ไม่จอดรับผู้โดยสาร ขับรถประมาณหวาดเสียว และผู้ประจำรถแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ/แต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย ผู้กระทำผิดทุกรายในทุกกรณีกรมการขนส่งทางบกได้เร่งติดตามตัวมาดำเนินการตามกฎหมายอย่างต่อไป สำหรับการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการสถานีขนส่ง ผู้โดยสารและจุดจอดทุกแห่ง รวมถึงผู้โดยสารทุกคน ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เข้ารับการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง เพื่อร่วมกันป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนทุกคน “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement