กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด ในการเข้าตรวจเช็คค่าควันดำจากท่อไอเสียของเครื่องจักรและยานพาหนะของหน่วยงาน เพื่อตรวจหาค่าไอเสีย ฝุ่นละออง หรือ PM 2.5 ที่เกินกว่ามาตรฐานกำหนด ณ แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด

ซึ่งผลตรวจเช็คปรากฏว่า เครื่องจักร ยานพาหนะทั้งหมด ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน

ซึ่งสอดคล้องกับการที่กรมทางหลวงชนบทดูแล บำรุงรักษา เครื่องจักร ยานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และให้ความสำคัญต่อสถานการณ์มลภาวะทางอากาศ PM 2.5 ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้เน้นย้ำในเรื่องการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดี ห้ามใช้เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเขม่าควันดำ งดใช้น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วกับเครื่องจักร และให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามกำหนด เลือกใช้เกรดน้ำมันให้เหมาะสมตามมาตรฐาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง 

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement