ก่อนที่จะเริ่มเปิดธุรกิจขนส่งหรือแม้กระทั่งการใช้บริการการขนส่งสิ่งที่เราควรระลึกถึงอย่างหนึ่งคือการใส่ใจสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงทรัพยากรณ์ธรรมชาติ Green Logistics เป็นการให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  รวมถึง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้าย รวบรวม จัดเก็บ กระจายสินค้า โดยกิจกรรมการเคลื่อนย้าย และการจัดเก็บสินค้า ยังเกี่ยวข้องกับการใช้บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ จะอยู่ในรูปกล่องกระดาษหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ วัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตกระดาษก็จะเป็นการใช้เยื่อไม้ ซึ่งล้วนแต่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ  Green Logistics จึงเป็นการจัดการที่จะมุ่งเน้นไปที่การนำวัสดุที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์ให้สามารถนำไปรีไซเคิลใหม่ และพยายามหลีกเลี่ยงบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พูดง่ายๆก็คือ กรีนโลจิสติกส์หมายถึง กระบวนการจัดการทางโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3 ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจแบบ Green Logistics

  1. ผู้ประกอบการต้องศึกษาและทำความเข้าใจกับกรีนโลจิสติกส์ก่อนว่าสามารถเชื่อมกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ไปพร้อมกับการบริการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร เช่น การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ช่วยในการขนส่งให้มีความยั่งยืนมากขึ้น เช่น stacking pallet box ที่แทนการใช้กล่องกระดาษและพลาสติกแรปเพราะ stacking pallet box นอกจากจะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ยังช่วยในเรื่อง space utilization และลดความเสี่ยงในการทำสินค้าเสียหายได้อีกด้วย
  2. คิดและวิเคราะห์ในทุกกิจกรรมโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทานเพื่อหาจุดพัฒนาปรับปรุงโดยใช้หลักการและกลไกด้านสิ่งแวดล้อมข้างต้น ประกอบการพิจารณาและวิเคราะห์ และปลูกฝังให้บุคลากรในบริษัทหันมาให้ความสำคัญกับด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพราะงานในโลจิสติกส์ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น
  3. ดำเนินการปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หันกลับมาใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

เพราะในปัจจุบันคนหันมาสนใจและใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นธุรกิจการขนส่งจึงต้องปรับตัว ผู้ประกอบการควรเน้นการใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม โดยเริ่มจาก 3 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาการปรับปรุงกรีนโลจิสติกส์ไปเรื่อยๆ ธุรกิจของคุณก็จะมีส่วนช่วยสิ่งแวดล้อมและช่วยโลกได้แล้วและมันยังสามารถกลายเป็นจุดเด่นให้กับธุรกิจของคุณได้อีกด้วย

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

 

 

โดย…เวโย

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

 

Advertisement