งบ 1,320,000,000 บาท กรมทางหลวงระบายปริมาณการจราจรจากอีสานตอนล่างสู่ตะวันออก

0
70

 

สำนักก่อสร้างทางที่ 2  ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ยโสธร – อำนาจเจริญ แล้วเสร็จ ระยะทางยาวประมาณ 32.79 กิโลเมตร ในพื้นที่ จังหวัดยโสธร เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 เป็นโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดยโสธรกับจังหวัดอำนาจเจริญ ที่มีการจราจรหนาแน่นเนื่องจากเป็นแหล่งชุมชน มีปริมาณรถยนต์และรถบรรทุกสินค้าเดินทางเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาโครงข่ายเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงให้เกิดความคล่องตัวในการเดินทาง เพื่อให้ผู้สัญจรและรถบรรทุกสินค้าสามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย รวมถึงการเดินทางเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ ในกลุ่มภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อรองรับการเป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

กรมทางหลวงจึงได้ก่อสร้างขยายสายทางดังกล่าว จาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร โดยจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ในพื้นที่ ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร สิ้นสุดที่ บ.น้ำปลีก ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ แบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 ระหว่าง กม.267+630 – กม.283+980 ระยะทาง 16.35 กิโลเมตร และตอนที่ 2 ระหว่าง กม.283+980 – กม.300+423 ระยะทางรวม 16.43 กิโลเมตร  ลักษณะเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลาง มีงานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง และก่อสร้างศาลาทางหลวงในบริเวณสองข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โดยมีงบประมาณทั้งสิ้น 1,320,000,000 บาท

เมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยยกระดับความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาจราจร โดยการระบายปริมาณการจราจรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และไปสู่ภาคตะวันออก  เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ทำให้การขนส่งสินค้าและผลผลิตด้านการเกษตรต่างๆสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งเสริมการส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมและการเดินทางระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอีกด้วย กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

อ่านข่าวอื่นเกี่ยวกับกรมทางหลวง คลิ๊กที่นี่

โดย… เวโย

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement