นำสินประกันภัย

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2565 คุณวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ และคุณวิชิต เจริญชัยพงศ์ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยพนักงาน NSI นำสินประกันภัย ได้จัดพิธีไหว้สักการะศาลพระพรหม ที่บริเวณหน้าอาคารนำสินประกันภัย เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้ง NSI นำสินประกันภัย ครบ 74 ปี

นำสินประกันภัย

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บมจ.นำสินประกันภัย ดำเนินธุรกิจมาอย่างยั่งยืน เพราะยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ สังคมรอบข้าง และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม จากหลักคิดในการดำเนินธุรกิจที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน ส่งต่อมายังการปฏิบัติงานของพนักงาน และผู้บริหารทุกลำดับชั้นในหน่วยงานต่างๆ ที่มุ่งคิด มุ่งทำ มุ่งพัฒนาให้ทุกกิจกรรมทุกภารกิจสอดคล้องกับหลักคิดในการดำเนินธุรกิจของ NSI นำสินประกันภัย ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสร้างคุณค่า Better Partner Better Together ที่มุ่งมั่นให้ทุกชีวิตดียิ่งขึ้นกว่าเดิมและก้าวไกลไปด้วยกันของลูกค้าและคู่ค้ารวมถึงพันธมิตรธุรกิจทุกภาคส่วน ตลอดจนชุมชนและสังคม

โดย…กองบรรณาธิการ BUS & TRUCK

 

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

Advertisement