มิติใหม่ของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคชุมชน และเอกชน ภายใต้การขับเคลื่อนของ“คณะกรรมการประชารัฐพัฒนาชุมชนขนส่งบางสะพาน” ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างในอำเภอบางสะพาน และ พี่น้องชาวบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมภาคเอกชนทั้งจากธุรกิจท่องเที่ยว ประมง ขนส่ง ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนากิจกรรมและวิถีชุมชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อ.บางสะพาน ที่กำลังจะเกิดขึ้น สร้างการให้ และร่วมกันผลักดันแก้ไขปัญหาให้เห็นผลจริง โดยเดินตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่  ผ่าน “คณะกรรมการประชารัฐฯ” เพื่อสร้างเศรษฐกิจสังคมที่ดีให้กับชาวบางสะพาน และลดความขัดแย้งในพื้นที่ โดยนำคนส่วนใหญ่ขึ้นมาอยู่บนเวทีร่วมกัน

คุณศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบฯ ในฐานะประธาน “คณะกรรมการประชารัฐพัฒนาชุมชนขนส่งบางสะพาน” หรือ คปข. จัดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบฯ โดยมีคณะกรรมการฯ และที่ปรึกษา กว่า 30 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากภาครัฐ และองค์กรส่วนท้องถิ่น อาทิ ปลัดอำเภอฯ, ผู้กำกับ สภ.บางสะพานและธงชัย, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน,นายก อบต., นายกเทศมนตรี  รวมถึงปราชญ์ชาวบ้าน และผู้แทนจากภาคธุรกิจในพื้นที่  อ.บางสะพาน ทั้งจากการท่องเที่ยว ธุรกิจรายย่อยต่าง ๆ และผู้แทนจากธุรกิจโลจิสติกส์ของเอสวีแอล กรุ๊ป    โดยทั้งหมดได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก ดร.ทวี นริสศิริกุล ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ

สำหรับบทบาทหน้าที่ของ คปข.คือ การจัดทำแผนงานบริหารจัดการกิจกรรมและแผนงานเกี่ยวกับระบบการขนส่ง การจราจร รวมถึงจัดทำแผนบูรณาการ อาทิ การพัฒนาและการจัดระเบียบเส้นทางการขนส่ง การดูแลคุณภาพชีวิตชุมชน  รวมถึงวางแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งที่สำคัญคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับการเกิดโครงการในอนาคต คือนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์บางสะพาน และสถานีขนส่งบางสะพาน ที่จะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของพื้นที่บางสะพานในการเชื่อมต่อไปยัง EEC และเมืองมะริด ประเทศเมียนมาซึ่งแผนงานภายใต้การขับเคลื่อนของ คปข.ทั้งหมด จะมีการนำเสนอต่อหน่วยงานระดับจังหวัด และระดับกระทรวงคมนาคม อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเรียกได้ว่าเป็นความคิดเห็นและการยอมรับจากทุกภาคส่วนของอำเภอบางสะพาน

“คณะกรรมการประชารัฐพัฒนาชุมชนขนส่งบางสะพาน จะเป็นมิติใหม่ของความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน สังคม และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งกรรมการทุกคนที่เข้ามารับหน้าที่ มองไปที่เป้าหมายเดียวกัน คือ การดำเนินงานภายใต้แนวความคิดเห็นร่วม เน้นงานพัฒนาที่เหมาะสมกับความต้องการของชุมชนสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาธุรกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอำเภอบางสะพาน ให้เดินหน้า และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศ รับรองได้ว่าผลงานของคณะกรรมการฯ จะเห็นผลชัดเจน และสามารถเป็นต้นแบบให้หลายๆ พื้นที่ได้” คุณศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอบางสะพาน กล่าว

 

Advertisement