ากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ยังคงพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยเฉพาะช่วงเทศกาลอย่างเช่น ปีใหม่ หรือสงกรานต์ และแม้ว่าในปี 2 ปีที่ผ่านมานนี้ สถานการณ์การบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อยในภาพรวม เพราะสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลให้ผู้ใช้รถใช้ถนนลดลง แต่ไทยยังคงเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดอันดับ 1 ในเอเชียและในภูมิภาคอาเซียน

ดังนั้น เมื่อผู้ประกอบการขนส่งรู้อย่างนี้แล้วจึงไม่ควรเพิกเฉย และควรหาแนวทางให้พนักงานเร่งปรับพฤติกรรมการขับขี่พร้อมทั้งป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยให้แก่ผู้ขับรถ ซึ่งปัจจุบันมีผู้พัฒนาเทคโนโลยีที่เรียกกันว่า “เทเลเมติกส์” ซึ่งเป็นโซลูชันที่ใช้  IoT (Internet of Things)  ในการเชื่อมต่อและสื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งภายในรถ เน้นเรื่องการตรวจสอบและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายในระหว่างการขับรถ จึงเหมาะอย่างยิ่งในการนำไปใช้กับงานขนส่ง

จัดการความเสี่ยงในพฤติกรรมการขับรถ

โดยระบบนี้จะแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบความเสี่ยงอันตรายในขณะขับรถ และช่วยตรวจสอบเมื่อคนขับตาไม่มองถนน หรือมือไม่จับพวงมาลัย ไปจนถึงสมองไม่มีสติในการควบคุมรถ ช่วยเพิ่มความระมัดระวังหรือเปลี่ยนพฤติกรรมได้ทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้ยังแจ้งเตือนคนขับได้แบบเรียลไทม์  ตลอดจนเก็บข้อมูลของระบบเครื่องยนต์ในการใช้รถตามการใช้งานจริง นำไปสู่การประเมินสภาพรถขนส่งและวางแผนการบำรุงรักษารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วยในการประเมินความเสียหายและการบำรุงรักษารถ

นอกจากนี้ เทเลเมติกส์ยังสามารถเก็บข้อมูลจากระบบประมวลผลภายในรถยนต์ เช่น ความเร็วรอบเครื่องยนต์ ความเร็วไมล์รถ ระดับน้ำมัน แรงดันยางรถ ผนวกกับข้อมูลจำพวกประวัติการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมได้อย่างถูกต้อง ทำให้ธุรกิจสามารถใช้งานรถขนส่งได้เต็มประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดความรวดเร็ว ไม่เสียเวลาในการดำเนินธุรกิจ และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดระหว่างการเดินทางได้

ประโยชน์มากมายจากเทเลเมติกส์

ในยุคที่โลกธุรกิจเข้าสู่ Digital Transformation ภาคธุรกิจขนส่งได้นำเทคโนโลยีเทเลเมติกส์มาช่วยในกระบวนการทำงาน เก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบของดิจิทัล และสามารถดูผลการดำเนินงานที่เข้าใจง่ายและชัดเจนผ่านการแสดงผลบน Dashboard ของแอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ ด้วยรูปแบบของสถิติ คะแนน หรือเกรดจากการวิเคราะห์และประเมินผล ซึ่งสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างง่ายและสะดวก นับว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและตอบรับกับวิถีชีวิตของผู้คนในยุคใหม่อย่างดีเยี่ยม

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเทเลเมติกส์ได้เข้ามาสร้างจุดเปลี่ยนสำคัญให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่ง และเป็นเทรนด์ที่ต่อยอดนวัตกรรมการขนส่ง เป็นระบบหรืออุปกรณ์พื้นฐานที่ประกอบมาพร้อมกับตัวรถจากโรงงานผลิต เพราะด้วยความที่เทเลเมติกส์เป็นโซลูชัน ที่ทำหน้าที่เก็บรวมรวบและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างรถและผู้ใช้รถให้เป็นหนึ่งเดียวผ่านเทคโนโลยี IoT โดยการเชื่อมต่อและผสมผสานอุปกรณ์หลายชนิดเข้าด้วยกัน ผ่านการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต และส่งข้อมูลมารวบรวมไว้ยัง Cloud Server ทำให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data จึงเหมาะกับการนำไปใช้ในวงการขนส่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement