ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งในระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศ ถือว่าเป็นบริการพื้นฐานในสังคมมนุษย์ที่ต้องใช้การกินอาหารเพื่อดํารงชีวิต ซึ่งจะเห็นได้ว่าในอุตสาหกรรมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ พนักงาน ถือเป็นผู้เกี่ยวข้องบนห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม (Supply Chain) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ที่เกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ จนนำไปสู่วิถีของธุรกิจแบบ New Normal ในที่สุด

ขณะที่การสั่งซื้ออาหารสดผ่านช่องทางออนไลน์ ของประเทศไทยในปัจจุบัน ถือว่าเป็นเทรนด์ที่มาแรงและมีการเติบโตสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยพ่อค้าแม่ค้าต่างก็ปรับตัวตามความต้องการของผู้บริโภคที่พึงพอใจในความสะดวกสบายจากการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ จึงเกิดการทำการตลาดออนไลน์ที่น่าสนใจ ควบคู่ไปกับการสรรหาและเลือกใช้ขนส่งที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการตอบโจทย์ความต้องการให้กับลูกค้าของตนมากที่สุด

ผู้เล่นเห็น Pain Point ในตลาดนี้

ดังนั้น ภายหลังจากสถานการณ์ Covid-19 คลี่คลาย ผู้เล่นในตลาดโลจิสติกส์จึงมองเห็น Pain Point เปิดให้บริการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิเพื่อสอดรับกับการปรับกลยุทธ์การค้าขายในรูปแบบใหม่ที่ผู้ประกอบการคนไทยให้ความนิยมในตอนนี้  ยกตัวอย่างอาหารทะเลสดจากแพ เช่น ปลาทะเล, หมึกกระดอง, หอยหวาน, และกุ้ง เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันของสดเหล่านี้เมื่อพ่อค้าแม่ค้าแพ็คพร้อมแล้วสามารถส่งตรงถึงที่หมายให้ลูกค้ารอรับในวันถัดไปได้อย่างสะดวก นอกจากจะเป็นการเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ชาวประมงเพิ่มากขึ้นแล้ว ยังเป็นการสร้าง Supply Chain อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยให้มีความแข็งแกร่งด้วยเช่นเดียวกัน

ขายของสดจากทะเล สู่ออนไลน์ได้ง่ายขึ้น

จากการสำรวจผู้ประกอบการขายอาหารทะเล พบว่า การขายอาหารทะเลผ่านทางออนไลน์ภายหลังจากที่เกิดสถานการณ์ Covid-19 ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยขยายฐานลูกค้าของให้กว้างขึ้น ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการใช้ขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ มีเพียงกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ อาทิ ร้านอาหาร รีสอร์ท และโรงแรมเป็นหลัก เนื่องจากการสั่งซื้อจากลูกค้าที่อยุ่ทางไกลมีวิธีจัดส่งค่อนข้างจำกัดโดยที่ผ่านมาจะมีเพียงการจัดส่งทางรถไฟเท่านั้น กว่าลูกค้าจะเดินทางมาถึงสถานีรถไฟเพื่อรับสินค้า จึงค่อนข้างลำบากพอสมควร แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้ปริมาณการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าในพื้นที่ไม่ได้มีมากเท่าปกติ แต่การที่มีขนส่งควบคุมอุณหภูมิมาเสริมการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าทางไกล ก็เป็นส่วนที่ช่วยขยายฐานลูกค้าได้ดี เพราะมีความรวดเร็ว และมีรับประกันคุณภาพของสินค้าด้วย ทางผู้ประกอบการจึงไม่ลังเลที่จะเลือกใช้บริการ

หนุนธุรกิจท้องถิ่นสร้างรายได้เพิ่ม

นอกจากนี้ยังพบว่าในช่วงสถานการณ์ COVID–19 ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคมักจะมีการสั่งซื้อและฝากส่งสินค้าประเภทอาหารแห้ง อาหารสด และอาหารแปรรูปกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งการมีบริการรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิที่มีศักยภาพช่วยอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าประเภทอาหาร ผลผลิตทางการเกษตร และของสดให้สามารถคงความสดใหม่ และคงคุณภาพตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ถือเป็นการสร้างประโยชน์อย่างมากกับกลุ่มผู้ประกอบการที่ผลิตอาหาร วิสาหกิจชุมชน รวมถึงเกษตรกรที่มีการเพาะปลูก และแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

โดยเฉพาะในฤดูเก็บเกี่ยวที่ส่วนใหญ่มักจะมีผัก ผลไม้ และพืชพรรณชนิดอื่นๆ ที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคออกมาเป็นจำนวนมาก รวมถึงการขนส่งของสดที่เป็นเนื้อสัตว์จากต้นทางไปสู่ปลายทาง ทั้งนี้ เมื่อสินค้าต่างๆ มีคุณภาพ ก็จะเกิดการลดต้นทุนค่าขนส่งของผู้ประกอบการ ช่วยในเรื่องของการเพิ่มรายได้และนำไปสู่การเติบโตในระยะยาว ส่วนผู้รับสินค้าเองก็จะเกิดความพึงพอใจและได้มีโอกาสในการเข้าถึงการซื้อสินค้าที่อยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้มากขึ้นอีกด้วย

ซื้อง่ายขายคล่อง หนุนเศรษฐกิจไทยสู่ยุค Next Normal

ดังนั้น งานขนส่งและโลจิสติกส์ในรูปแบบนี้ จึงช่วยให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่าสินค้าของตนไปถึงมือของลูกค้าอย่างปลอดภัย และไม่ว่าลูกค้าจะสั่งสินค้าประเภทใดก็ไม่ต่างจากการไปเลือกซื้อสินค้าในสถานที่จริง ทั้งเนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ อาหารทะเล อาหารสำเร็จรูป หรือเครื่องดื่ม ก็ได้สินค้าที่สดใหม่เหมือนได้คัดเลือกจากแหล่งผลิต

รวมถึง สามารถสั่งซื้อและรอรับสินค้าที่อยู่ไกลข้ามหลายจังหวัดได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเอง ช่วยสร้างความประทับใจให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไว้วางใจในคุณภาพของการขนส่งจนเกิดการใช้บริการและสั่งซื้อซ้ำได้อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าไปสู่ยุค Next Normal ที่เศรษฐกิจจะเติบโตด้วยการขยายตลาดสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement