ภายหลังจากที่่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของทุกคนอย่างเลี่ยงไม่ได้ และแน่นอนว่าเพื่อให้ตัวเองสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ทุกคนจึงหันมาปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด เช่น การสวมหน้ากากอนามัย, ลดการเดินทาง, ทำงานที่บ้าน (WFH) การซื้อขายและใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ (E-Commerce) และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ เป็นต้น โดยรูปแบบเหล่านี้ถูกเรียกว่า New Normal หรือชีวิตวิถีใหม่ ที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้

ขณะที่ ปัจจุบันคนกำลังเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ และนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตกันมากขึ้น เพื่อก้าวไปสู่ Next Normal หรือชีวิตวิถีถัดไป ซึ่งเป็นการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ของคนทุกเพศทุกวัย หลังจากที่ได้ปรับตัวกับสถานการณ์โควิด-19 เพื่อความอยู่รอด จนเกิดความคุ้นชิน ทั้งวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร และวิธีปฏิบัติ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งสะท้อนให้เห็นเทรนด์สำคัญในอนาคต โดยเฉพาะการเปิดรับเทคโนโลยีและบริการดิจิทัลใหม่ ๆ รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ตอบโจทย์เรื่องความสะดวกสบายมาก

สำหรับธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่แม้ต้องขับเคลื่อนท่ามกลางการระบาดจากโรคโควิด-19 ที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันและยังคงมีอยู่ต่อไปในอนาคต ทำให้สถานการณ์การเปิดประเทศทั่วโลกค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคและภาคธุรกิจจึงมีการปรับเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม ส่งผลให้การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงและรวดเร็วขึ้น ทำให้เกิดการกระจายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อน หลากหลาย และเพิ่มปริมาณมากขึ้นกว่าเดิมเกิดเป็น New Normal ในที่สุด

นอกจากการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบธุรกิจใหม่แล้ว สิ่งสำคัญที่จะทำให้ขนส่งและโลจิสติกส์อยู่รอดและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง คือ การบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นทุนการวางแผนการขนส่ง การจัดการคลังสินค้ารวมถึงการบริหารทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งเช่นคนหรือรถขนส่ง

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าในยุคนี้ผู้ประกอบการจะสามารถบริหารจัดการต้นทุนดีขึ้นได้ ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ช่วยจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ให้ง่ายและรวดเร็วทันต่อความต้องการของลูกค้า และลดการใช้ทรัพยากรเพื่อควบคุมต้นทุน นับเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์และเทคนิคสำคัญ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า จากการบริหารจัดการจนลดต้นทุนทางธุรกิจลงได้สูงสุด

ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าจากการที่ภาคธุรกิจต้องปรับตัวเข้าสู่ยุค New Normal เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปซึ่งอาจจะยังคงอยู่ต่อเนื่อง แม้จะพ้นสถานการณ์โควิด-19 ไปแล้ว และภายใต้การเติบโตของอีคอมเมิร์ซนั้น ย่อมส่งผลให้ธุรกิจบริการโลจิสติกส์มีการขยายตัวตามไปด้วย โดยเฉพาะการขนส่งสินค้า ทั้งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม รวมถึงการรับส่งเอกสารและสิ่งของตามการเติบโตของการค้าออนไลน์ 

ยกตัวอย่าง จากสถานการณ์ Covid-19 คลี่คลายในปัจจุบัน ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งและโลจิสติกส์ ได้มองเห็น Pain Point บางอย่างจึงเปิดให้บริการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิเพื่อสอดรับกับการปรับกลยุทธ์การค้าขายในรูปแบบใหม่ที่ผู้ประกอบการคนไทยให้ความนิยมในตอนนี้ เปิดให้ส่งอาหารทะเลสดจากแพ โดยอำนวยความสะดวกให้พ่อค้าแม่ค้าแพ็คของแล้วสามารถส่งตรงถึงที่หมายให้ลูกค้ารอรับในวันถัดไปได้อย่างสะดวก

งานขนส่งและโลจิสติกส์ในรูปแบบนี้ ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อและรอรับสินค้าที่อยู่ไกลข้ามหลายจังหวัดได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเอง ช่วยอำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจนเกิดการใช้บริการและสั่งซื้อซ้ำได้อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าไปสู่ยุค Next Normal ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัด

อย่างไรก็ตาม ควรต้องตระหนักเอาไว้เสมอว่าแม้ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์จะขยายตัวขึ้น แต่ยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งในด้านราคา เทคโนโลยี และการให้บริการ หากผู้ให้ประกอบการต้องการจะอยู่รอดและทำให้ธุรกิจเติบโตได้ต่อเนื่อง จะต้องเร่งปรับตัวเข้าสู่ยุค Next Normal โดยต้องปรับโมเดลธุรกิจให้มีควาสมคล่องตัว และให้ความสำคัญกับการสร้าง Network มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรใช้ประโยชน์หรือหาโอกาสจากเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

ขณะเดียวกัน ยังต้องสร้างมาตรฐานความสะอาด ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าและสุขอนามัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค พร้อมทั้งรู้จักนำเอา Big Data มาช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจ และสร้างการเชื่อมกับต่อผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคให้ได้อย่างไม่หยุดยั้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement