กรมทางหลวงชนบท สร้างอุโมงค์บริเวณจุดตัดทางรถไฟ จ.นครราชสีมา เพิ่มความปลอดภัย แก้ไขปัญหาการจราจร พร้อมเปิดใช้ ก.ค.60 นี้

คุณพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า จากนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในการรองรับโครงการพัฒนาการขนส่งระบบราง โครงการรถไฟทางคู่ ในบริเวณที่มีปัญหาการจราจรติดขัด และมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทช. จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ บริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย นม.1001 ตั้งอยู่ระหว่างอำเภอบัวใหญ่ และอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีความยาวรวมประมาณ 1,380 เมตร แบ่งเป็นอุโมงค์ ยาว 830 เมตร โครงสร้างของอุโมงค์เป็นกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนต่อเชื่อมกับถนนเดิม อุโมงค์กว้าง 11 เมตร รองรับ 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) มีแผงคอนกรีตตรงกลางสำหรับแบ่งทิศทางการจราจร รวมทั้งมีแผงกั้นเหล็กแบบล้อเลื่อน จำนวน 2 แห่ง สำหรับเบี่ยงการจราจรในกรณีฉุกเฉินมีหลังคาบริเวณช่องลอดทางรถไฟยาว 130 เมตร

ภายในอุโมงค์มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่สามารถปรับความสว่างได้ตามสภาพแสงระหว่างวัน เพื่อให้ผู้ขับขี่มีทัศนวิสัยที่ดีในการขับขี่ พร้อมทั้งมีระบบระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำ จำนวน 4 เครื่อง เพื่อป้องกันน้ำท่วมภายในอุโมงค์ ตลอดจนระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉินที่สามารถส่งสัญญาณเตือนไปยังป้ายไฟบริเวณก่อนถึงอุโมงค์และแจ้งเตือนผ่านระบบควบคุมระยะไกล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ ทช.ได้รับทราบเพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ทันท่วงทีต่อไป

นอกจากนี้ ทช. ยังได้นำนวัตกรรมมาปรับใช้ในการก่อสร้างอุโมงค์ช่วงลอดทางรถไฟโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินรถไฟ ด้วยการติดตั้งโครงสร้างเหล็กชั่วคราวเพื่อรองรับรางรถไฟในระหว่างการก่อสร้างแทนการเบี่ยงทางรถไฟ จึงไม่ต้องก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟและระบบอาณัติสัญญาณใหม่เป็นระยะทางยาว ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ดังกล่าวแล้วเสร็จ และคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรในเดือนกรกฎาคม 2560 นี้ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นรวม 331 ล้านบาท

Advertisement