คมนาคม

วันที่ 12 พ.ค. 65 ที่ผ่านมา นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม พิจารณาหามาตรการเยียวยาผู้ประกอบการการขนส่ง ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นให้ตรงตามความต้องการ เพื่อนำเสนอไปยังหน่วยงานกลางพิจารณาให้การสนับสนุนต่อไป

คมนาคม

ด้านการขนส่งทางบก โดยกรมการขนส่งบก (ขบ.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จะเสนอขอรับการอุดหนุนค่าน้ำมันดีเซลให้ผู้ประกอบการขนส่ง 60 ลิตร/วัน/คัน ที่ราคาลิตรละ 2 บาท คิดเป็น 120 บาท/วัน/คัน เป็นเวลา 3 เดือน วงเงินรวม 3,607 ล้านบาท ประกอบด้วย

– ด้านการขนส่งสินค้า 2,592 ล้านบาท

– ด้านการขนส่งผู้โดยสาร 1,015 ล้านบาท

– ด้านการขนส่งสินค้าได้มีการเสนออุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลให้กับรถบรรทุกไม่ประจำทาง (70) มีรถที่ใช้น้ำมันดีเซล 240,000 คัน คิดเป็น 62% ของรถทั้งหมด (388,620 คัน) ใช้น้ำมันดีเซลเฉลี่ย 120 ลิตร/วัน/คัน วงเงินรวม 2,592 ล้านบาท

– ด้านการขนส่งผู้โดยสาร จะเสนออุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลให้รถโดยสารประจำทาง รวมรถโดยสารของ ขสมก. และ บขส. มีรถที่ใช้น้ำมันดีเซล 42,842 คัน คิดเป็น 69% ของรถทั้งหมด (62,491 คัน) ใช้น้ำมันดีเซลเฉลี่ย 142 ลิตร/วัน/คัน วงเงินรวม 465 ล้านบาท สำหรับรถโดยสารไม่ประจำทางมีรถที่ใช้น้ำมันดีเซล 50,947 คัน คิดเป็น 85% ของรถทั้งหมด 60,088 คัน ใช้น้ำมันดีเซลเฉลี่ย 142 ลิตร/วัน/คัน ซึ่งจะเสนอขออุดหนุนค่าน้ำมัน วงเงินรวม 550 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังเสนอมาตรการทางภาษีเพื่อขอปรับลดภาษีประจำปี 90% สำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบการรถสาธารณะ 170,000 คัน ประกอบด้วย

– รถจักรยานยนต์รับจ้าง 111,552 คัน

– รถรับจ้างสามล้อ 10,472 คัน

– รถรับจ้างแท็กซี่ 66,462 คัน

โดยต้องดำเนินการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณา ให้มีการลดภาษีในรอบปี เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ

คมนาคม

ด้านการขนส่งทางน้ำ กรมเจ้าท่าได้มีการตรึงค่าโดยสารเรือประจำทาง ทั้งเรือด่วนเจ้าพระยา เรือคลองแสนแสบและเรือข้ามฟาก เพื่อขอรับมาตรการช่วยเหลือจากกระทรวงพลังงานให้กับผู้ประกอบการเรือโดยสารสาธารณะเป็นเวลา 3 เดือน ลิตรละ 2 บาท จำนวน 13,328 ลิตร/วัน เป็นเงินรวม 26,656 บาท/วัน วงเงินรวม 2,399,040 บาท นอกจากนี้ได้มีการเสนอขอขยายเวลามาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล จนถึงเดือน ธ.ค. นี้

คมนาคม

ด้านการขนส่งทางราง โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะเยียวยาผู้ประกอบการการขนส่งสินค้าทางรถไฟ โดยจะตรึงราคาค่าธรรมเนียมน้ำมันดีเซลที่เก็บจากผู้ประกอบการขนส่งอัตราเฉลี่ยที่ 29.76-30.00 บาท/ลิตร ส่งผลให้รายได้จากค่าธรรมเนียมน้ำมันต่อเดือนลดลง รฟท.จึงต้องแบกรับภาระต้นทุนในส่วนดังกล่าว

คมนาคม

ด้านการขนส่งทางอากาศ โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้เสนอมาตรการการให้ความช่วยเหลือสายการบินสัญชาติไทยและสายการบินที่ทำการบินภายในประเทศ เนื่องจากมีต้นทุนค่าใช้จ่ายจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น โดยจะขยายระยะเวลาการตรึงอัตราภาษีสรรพสามิตของน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น หน่วยละ 0.20 บาท เพิ่มขึ้นอีก 6 เดือน

สุดท้ายนี้จะมีการชะลอการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารทุกชนิดทุกประเภท จนกว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันจะอยู่ในระดับที่ไม่สามารถรับภาระต้นทุนได้ ถึงจะมีการพิจารณาใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ รมว.คมนาคม ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

โดย…เทลเลอร์

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement