กรมทางหลวงชนบท

โดยกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย ตำบลท่าเสาและวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างมีผลงานความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 15 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนของงานเข็มเจาะฐานรากสะพาน ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในช่วงปลายปี 2566

กรมทางหลวงชนบทกรมทางหลวงชนบท

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า จากนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ ยกระดับมาตรฐานการคมนาคมทางบก เชื่อมต่อระบบโครงข่ายทางและสะพานระหว่างหมู่บ้าน ตำบล อำเภอให้มีความต่อเนื่อง ทช. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการที่บริเวณบ้านช่องแคบ หมู่ 1 ตำบลท่าเสา และมีจุดสิ้นสุดโครงการที่บริเวณบ้านเขาช้าง หมู่ 1 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 325 เมตร กว้าง 8 เมตร มีทางเท้ากว้างข้างละ 1 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตต่อเชื่อมทั้งสองฝั่ง ความยาวรวม 2,250 เมตร โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 99.140 ล้านบาท เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ นอกจากจะช่วยพัฒนาโครงข่ายสะพานในเขตชุมชน เชื่อมการเดินทางของทั้ง 2 ตำบลแล้ว ยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  สามารถสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท

 

 

อ่านข่าวอื่นเกี่ยวกับกรมทางหลวง คลิ๊กที่นี่

โดย… เวโย

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

 

 

Advertisement