Home เผยโครงการสร้าง “เรือปลอดมลพิษ” ลำแรกภายในปี 2030 Hurtigruten Norway เผยโครงการสร้างเรือปลอดมลพิษลำแรกภายในปี 2030

Hurtigruten Norway เผยโครงการสร้างเรือปลอดมลพิษลำแรกภายในปี 2030

เรือปลอดมลพิษ
เรือปลอดมลพิษ